ආයෝජන මණ්ඩලයට නව සභාපතිවරයෙක්

 ඡායාරූපය:

ආයෝජන මණ්ඩලයට නව සභාපතිවරයෙක්

කොළඹ සරසවියට නව උපකුලපතිවරියක්

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට පත් කෙරුණු නව සභාපතිවරයාට සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පත් කළ නව උපකුලපතිනියට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් පත්වීම් ලිපි පිරිනැමීම, ඊයේ (11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී සිදු කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයයේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් මංගල පී. බී. යාපා මහතා පත්වීම් ලැබූ අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නව උපකුලපති ලෙස පත් වූයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා විජේරත්න මහත්මියයි.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]