අලුත් කැබිනට්ටුව අද පත් කරයි - රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනෙකුට කැබිනට් පදවි අස්වූ ශ්‍රීලනිප කිසි‍ෙවකුට යළි ඇමති ධුර නෑ

 ඡායාරූපය:

අලුත් කැබිනට්ටුව අද පත් කරයි - රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනෙකුට කැබිනට් පදවි අස්වූ ශ්‍රීලනිප කිසි‍ෙවකුට යළි ඇමති ධුර නෑ

අමාත්‍ය මණ්ඩල විෂයවල සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ගණනාවක් සිදු කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (01) දිනයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය සංශෝධනය කරනු ලැබීමට නියමිතය.
කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ගණනාවකගේ විෂයයන් නව සංශෝධනයේදී වෙනස් වනු ඇති බවත් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ඇතැමකුට කැබිනට් ඇමති ධුර හා නියෝජ්‍ය ඇමති ධුර අලුතෙන් හිමි වනු ඇති බවත් ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ග 'රැස'ට අනාවරණය කළේය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මීට පෙර අලුතෙන් කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර කිහිපයක් ලබා දුන් නමුත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ලබා දෙන බව කී ඇමති ධුර මෙතෙක් ලබා දී නැත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලනිපයට හිමි විය යුතු ඇමති ධුර අද දිනයේදී ලබා දීමට නියමිතය.
අගමැතිවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවේදී ඊට පක්ෂව සහාය දී ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ හා කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් වූ කිසිදු ශ්‍රී ලනිප මන්ත්‍රීවරයකුට අමාත්‍ය ධුර හිමි නොවනු ඇති අතර ඔවුන් වෙනුවට නව අමාත්‍යවරුන් හය දෙනෙකු පත් කෙරෙනු ඇත.

මාතෘකා