විමර්ශනවලට පිටින් භූවිද්‍යාවේ ලොක්කෝ ශිල්ප දක්වති

විමර්ශනවලට පිටින් භූවිද්‍යාවේ ලොක්කෝ ශිල්ප දක්වති

පරිසර අමාත්‍යංශ විමර්ශන අංශයෙන් සහ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන අංශ මගින් වසා දමන ලෙස දන්වා තිබියදීත්, භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය මගින් වෙනම සමාගමක් පවත්වාගෙන යාම බරපතල ගැටලුවක් වී තිබේ.


GSMB Technical Services ‍නම් මෙම සමාගම ආරම්භ කර ඇත්තේ භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයට කළ නොහැකි දේ කිරීම සඳහාය. එහෙත් පසුව අදාළ විමර්ශන අංශ මගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ අදාළ කාර්යයන් සියල්ල කාර්යාංශයට කළ හැකි බවයි. මේ වනවිට අදාළ සමාගම මගින් ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන බවත්, එම ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අදාළ ආදායම් ලැබීමේ විනිවිදභාවයක් නැති බවත් අදාළ විමර්ශන අංශ මගින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ. මේ සමාගම පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් ලෙස ලියාපදිංචි කර නැති බවත්, නීතිපතිවරයා හරහා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක් පමණක් ඇති බවත් මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ ඉහළ නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය.


වැලි පැටවීමේදී මේ සමාගම විශාල කොමිස් මුදල් ලබාගන්නා බවත්, එයින් කොටස් මුදල් දේශපාලනඥයන්ට ගෙවන බවත් කාර්යාංශයේ සේවයේ නියුතු භූවිද්‍යාඥයෝ පවසති. කෙසේ වෙතත් අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම විමර්ශන අංශ මගින් අනාවරණය කිරීමෙන් පසු මේ සමාගම පිළිබඳ රාජ්‍ය විගණන කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

මාතෘකා