සැඟවුණු පිළිතුරෙන් පණ ලැබුණු ‘කුසුමලතා’

 ඡායාරූපය:

සැඟවුණු පිළිතුරෙන් පණ ලැබුණු ‘කුසුමලතා’

බී.ඒ.ඩබ්. ජයමාන්න කියන්නේ හරිම අපූරු චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. ඔහු එක්තරා කාලයකදී ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙන අකුරු පිළිවෙළට චිත්‍රපට නිර්මාණය කළා. ඉන් පස්සෙ කාලෙකදි ඔහු නිර්මාණය කළේ නාට්‍යයක් මුල්කරගත් චිත්‍රපටයක්. මේ චිත්‍රපටය තමයි "සැඟවුණු පිළිතුර."

බී.ඒ.ඩබ්. ජයමාන්නගේ චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරන්න සම්බන්ධ වුණේ ‘සිලෝන් තියටර්ස්’ සමාගමයි. නළු නිළියන් විදිහට මේ සඳහා සම්බන්ධ කර ගත්තේ සිංහල සිනමාවේ නිළි රැජන විදිහට හැඳින්වූ රුක්මණී දේවියවයි. ලැටීෂියා පීරිස්, එඩී ජයමාන්න සෙසු චරිතයන්ට පණ දෙනකොට ඔහු මේ සඳහා නවක නළුවෙක් විදියට යොදා ගත්තේ වික්ටර් කුරේරා.

නමුත් හොඳම දේ ඒක නෙවෙයි. ඔහු පර්යේෂණාත්මක කාර්යයක් මේ චිත්‍රපටය සමඟ ආරම්භ කළා. ඔහුට අවශ්‍ය වුණා "සැඟවුණු පිළිතුර" ආශ්‍රයෙන්ම දෙමළ චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරලා ඒ චිත්‍රපටයත් මේ දර්ශන තලයේදී රූගත කරන්න. ඔහු මේ කාර්යයට අත ගැසුවේ කිසිම පැකිලීමකින් තොරවයි.

සිංහල චිත්‍රපට දර්ශනය අවසන් වනවාත් සමඟම ඒ දර්ශන තලයේම දෙමළ චිත්‍රපටයත් රූගත කළා. එය තමයි ලංකාවේ සිනමාවේ ඒ වගේ කාර්යයක් වුණු ප්‍රථම වතාව. කොහොම වුණත් අවසානයේදී සිංහල චිත්‍රපටයත් සමඟම දෙමළ චිත්‍රපටයේ වැඩ අවසන් වෙලා තිබුණා. මේ චිත්‍රපටය තමයි 'කුසුමලතා'.

මාතෘකා