රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සාමූහිකත්වයෙන් මැදි ආදායම්ලාභීන්ට උදාවූ සුරැකි නිවස

 ඡායාරූපය:

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සාමූහිකත්වයෙන් මැදි ආදායම්ලාභීන්ට උදාවූ සුරැකි නිවස

 

සැමට සෙවණ  - ග්‍රීන් වැලි රෙසිඩන්සිස් නිවාස ව්‍යාපෘතිය

 

වත්මන් රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවනු ලැබූ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දායකත්ව මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් සඳහා වූ නිවාස වැඩසටහන යටතේ රනාල ජල්තර ප්‍රදේශයේ ඉදිවූ සැමට සෙවණ ග්‍රීන් වැලි රෙසිඩන්සිස් මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ගේ ඇරයුමෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් විසින් අගෝස්තු මස 12 වැනි දින එම නිවාස ප්‍රතිලාභීන්ගේ අයිතියට පත්කිරීම සිදු කෙරේ. ග්‍රීන් වැලි නිවාස ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස හා ජනාවාසකරණයේ විශේෂිත කරුණු කිහිපයක් අරබයා සුවිශේෂත්වයක් උසුලයි.

වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව මෙරට විවිධ ජනකොටස් සඳහා නිවාස අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීම වෙනුවෙන් විවිධ වූ නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ දියත් විය. දුගී දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ආධාර නිවාස වැඩසටහන්, අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා රාජ්‍ය දායකත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළවල් උතුරු නැඟෙනහිර අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂිත නිවාස වැඩසටහන් සමඟින් වතුකරයේ වැඩකරන ජනතාව වෙනුවෙන්ද නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් එම එක් එක් විෂය පථය භාර අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය ආයතන දායකත්වයෙන් සිදුවිය.

සමාජයේ ප්‍රමුඛතම වගකීම් උසුලන්නා වූ ජන කොටසක් නියෝජනය කරන මධ්‍ය ආදායම්ලාභී ජනතාව අභියෝගාත්මක නිවාස ගැටලුවකට මුහුණ පා සිටී. ඔවුන්ට ලැබෙන ආදායමට සරිලන අයුරින් තමන්ගේම නිවසක් නිර්මාණය කර ගැනීම පහසු වූ කටයුත්තක් නොවේ.

මෙම තත්ත්වය වඩාත් නිවැරදිව අවබෝධ කරගත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් සඳහා දැරිය හැකි මිලකට නව නිවාස නිර්මාණය කරලීමේ අදහස ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. මෙම කාර්යය හුදෙක් රාජ්‍ය මූල්‍ය දායකත්වයෙන් රාජ්‍ය ආයතනික සහායෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අපහසු වූ බැවින් ඒ සඳහා අත්දැකීම් සපිරි මුල්‍ය ආයතන හැකියාව ඇති පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජකයන්ගේ සහාය ලබාගනු ලැබීය. එය රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දායකත්ව වැඩපිළිවෙළේ සමාරම්භයයි.

මෙයට වසර තුනකට ප්‍රථම මෙම වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කිරීමේ වගකීම නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් වෙත පැවරුණු අතර නිවාස ඉදිකිරිම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟින් අදාළ ආයෝජකයන්ගේ සහායෙන් මෙම ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාවට නංවනු ලැබිණි. මෙහිදී පෞද්ගලික අංශය විසින් අදාළ නිවාස ව්‍යාපෘතීන් ඉදිකිරීම සඳහා වූ මූල්‍ය ආයෝජනය සිදුකරනු ලැබේ. නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් යටිතල පහසුකම් ඇතුළු සේවාවන් සැපයීම රාජ්‍ය දායකත්වයෙන් සිදුවේ.

මෙම ක්‍රියාදාමය තුළින් වාද්දුව, හෝමාගම, ජල්තර, රාගම යන ප්‍රදේශයන්හි නව නිවාස ව්‍යාපෘති රැසක ඉදිකිරීම් කටයුතු දැන් සිදුවෙමින් පවතී. එමෙන්ම තව නොබෝ දිනකින් කොළඹ නගරයෙන් බැහැර නාගරික ප්‍රදේශයන් තුළද මෙවන් නිවාස ව්‍යාපෘති සමූහයක ඉදිකිරීම් කාර්යයන් කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා තිබේ.

සැමට සෙවණ ග්‍රීන් වැලි රෙසිඩන්සිස් නිවාස ව්‍යාපෘතිය ජල්තර රණාල ප්‍රදේශයේ උදාවන්නේ නව නිවාස 350කට වැඩි ප්‍රමාණයකිනි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 1900කට අධික මුදලක් අදාළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන පෞද්ගලික ආයෝජකයන් විසින් ආයෝජනය කර තිබේ. මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන්ගේ ජන ජීවිතයට අත්‍යාවශ්‍ය වූ සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නවීනතම ජනාවාසයකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ සෙසු යටිතල පහසුකම් සහ සේවා පහසුකම්ද නොඅඩුව සපයා ඇත. අංගසම්පූර්ණ නිවාස සමඟින් ප්‍රතිලාභී ජනතාවගේ ජන ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන්නා වූ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධති, විධිමත් මලාපවහන පද්ධති, වාහන නවතා තැබීමේ පහසුකම්, ශාරීරික සුවතා මධ්‍යස්ථාන, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන, ළමා ක්‍රීඩාංගණ, දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන මෙන්ම පිහිනුම් තටාක සහ සුපිරි වෙළෙඳසැල්ද මෙම ව්‍යාපෘතිය සතු වේ.

ඉහළ මධ්‍ය පාන්තිකයන් සඳහා හිමිකම් කියන මෙවන් වූ පහසුකම් වත්මන් සමාජයේ ජීවත්වන බහුතර ජනතාවකගේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත්ව තිබේ. එවන් වූ පහසුකම් මධ්‍ය ආදායම්ලාභී ජනතාව සඳහාද මෙම නිවාස වැඩසටහන තුළින් ලබා දීමට හැකි වී තිබේ. දේශීය ආයෝජනයක් දායක කරගනිමින් රජය විසින් මෙයට වසර කිහිපයකට ප්‍රථම ආරම්භ කළ නිවාස ප්‍රතිලාභීන්ගේ අයිතියට පත්කරන ප්‍රථම මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය ලෙස සැමට සෙවණ ග්‍රීන් වැලි රෙසිඩන්සිස් නිවාස ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වාදිය හැකිවේ.

විශේෂයෙන් මධ්‍ය ආදායම්ලාභී ජනතාව සඳහා නිවාස පහසුකම් සැපයීමේදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නිවාස සමඟින් සෙසු පහසුකම් සපයා දීම සිදු කිරීමේදී මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් හට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දීමේ අපහසුතාව හේතුවෙන් රජය විසින් මෙම නිවාස මිලදී ගැනීම උදෙසා ප්‍රතිලාභීන් වෙනුවෙන් විශේෂිත බැංකු ණය වැඩසටහනක් රාජ්‍ය බැංකු දායකත්වයෙන් සකස් කර තිබේ.

විසි එක්වන සියවස සඳහා වූ ශ්‍රී ලාංකේය ජන සමාජය සංවිධානය වන්නා වූ මෙවන් කාල පරිච්ඡේදයකදී නිවාස හා ජනාවාසකරණයේදීද මෙම කාර්යයදාමය එළැඹෙන නව ලෝකයට උචිත වන අයුරින් නිර්මාණය වීම අවශ්‍ය වේ. එහිදී ඉදිවන නිවාස තමන්ගේ ආදායමට සරිලන අයුරින් නිර්මාණය වීම ඉදිවන්නා වූ නිවාස සඳහා වූ භූමිය නිසි අයුරින් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමත් එවන් වූ නිවාසකරණයකදී හුදෙක් අදාළ කාර්යය රජයට පමණක් සිදුකිරීමට නොහැකිවීමත් එම අඩුපාඩුව සපුරාලීම සඳහා ඒ පිළිබඳ කාර්යක්ෂම අත්දැකීම් සපිරි පෞද්ගලික අංශය දායක කරගැනීමත් සිදු වේ. නිවාස ප්‍රතිලාභීන්ගේ අයිතියට පත්කරන සැමට සෙවණ ග්‍රීන් වැලි රෙසිඩන්සිස් නිවාස ව්‍යාපෘතිය තුළින් මේ සියලු අභියෝග ජයගෙන තිබේ.

මධ්‍ය ආදායම්ලාභී ජනතාව වෙනුවෙන් තම ආදායමට සරිලන අයුරින් නිර්මාණය කළ හැකි වඩාත් උචිත නිවහන මෙම වැඩසටහන තුළින් නිර්මාණය වී ඇත. අනාගතයේදී පෞද්ගලික අංශය වඩ වඩාත් කාර්යක්ෂමව රටේ සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා යොමුවන මෙවන් යුගයක නිවාස හා ජනාවාසකරණය සඳහා පෞද්ගලික අංශය ඉතා කාර්යක්ෂම අයුරින් දායක කරගැනීමට රාජ්‍ය - පෞද්ගලික නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන දායකවනු ඇත.

 

මාතෘකා