හෙට සතුට අද සොයාගන්න

 ඡායාරූපය:

හෙට සතුට අද සොයාගන්න

ජීවිතය සමබරව පවත්වගෙන යනවා කියන්නේ ඒ තරම් පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. එසේ ජීවිතය සමබරව පවත්වාගෙන යාමට නම් සමබර කරගත යුත්තේ කුමන අංශයන්ද කියන ගැටලුව මතුවෙනවා. සමබර ජීවිතයක් ගත කිරීම ගැන කතා කිරීමේදී බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ තමන්ගේ වෘත්තීමය ජීවිතය හා පවුල් ජීවිතය සමබරව පවත්වාගෙන යාම තුළින් ජීවිතය සමබරව පවත්වාගෙන යා හැකිය යන්නයි.

නමුත් මෙම අංශ දෙක පමණක් සමබර කර තුලනාත්මක ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකි ද? ඒ වගේම ජීවිතය සමබරව

පවත්වා ගන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. වෘත්තීමය ජීවිතය හා පෞද්ගලික නැතිනම් පවුල් ජීවිතය තුළින් පමණක් සාර්ථක සමබර ජීවිතයක් ඇති කරගැනීම අපහසුයි. මනෝ විද්‍යාඥයන්ට අනුව සමබර ජීවිතයක් ගත කිරීමට ප්‍රධාන අංශ 8කින් අපි සම්පූර්ණ විය යුතුයි. ඒ කාරණා අට වන්නේ වෘත්තීමය ජීවිතය, මුදල් ,සෞඛ්‍යය, යහළුවන් සහ

පවුල, ආදරය, පුද්ගල වර්ධනය, සතුට සහ විනෝදය සහ භෞතික පරිසරයයි.

සමබර ජීවිතයක් ගතකිරීමේදී වෘත්තීමය ජීවිතයේ තෘප්තිමත් භාවය හා වෘත්තීමය ජීවිතයේ වර්ධන කියන අංශ දෙකම ඉතා වැදගත්. වෘත්තීය ජීවිතයේ සංවර්ධනයට ඊට අදාළව වර්ධනය විය යුතු අධ්‍යාපනික පුදුසුකම්, පළපුරුද්ද , වෘත්තීමය ජීවිතයේ පරිණතභාවය ඇති කර ගැනීම කියන හැම අංශයක්ම ඉතා වැදගත්. බොහෝ

දෙනෙකු තුළ වෘත්තීමය ජීවිතයේ ඉහළට යාමේ අපේක්ෂාව පවතිනවා. නමුත් ඔවුන් තුළ නොමැති දේ තමයි ඉහළට යාමට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කර නොගැනීම.

වෘත්තීමය ජීවිතයේ ඉහළට ගමන් කිරීමත් සමඟ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා. වැටුප ඉහළ යාමක් සිදු වෙනවා. සමබර ජීවිතයකදී මුදල් කියන

කාරණාව වැටුප වැඩි වීමටම පමණක් සීමාවන්නේ නැහැ. ඔබගේ වැටුප කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට පැවතිය යුතුයි. ඔබගේ මාසික වියදම ඔබගේ වැටුපට වඩා වැඩිනම් මුදල් අතින් ඔබ ගත කරන්නේ සමබර ජීවිතයක් නම් නෙමෙයි.

සමබර ජීවිතයක වැදගත්ම අංශය තමයි සෞඛ්‍යය. ඔබගේ සෞඛ්‍යය මේ මොහොතේ පවතින්නේ අවදානම් තත්ත්වයක නම් ඔබගේ ජීවිතය සමබර වෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ ශරීරසෞඛ්‍යය වගේම මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ඔබ තවමත් අවධානය යොමු කර නොමැතිනම් ඔබ ගත කරන්නේ සමබර ජීවිතයක් නොවේ.

පවුල, යහළුවන් හා ප්‍රේමය වෙනුවෙන් ඔබ ඔබේ කාලයෙන් කොපමණ වේලාවක් වෙන් කරනවා ද? බොහෝ දෙනෙකුට තම සංකීර්ණ ජීවන රටාව ඇතුළතදී මග ඇරී යන කාරණාවක් තමයි තමන්ගේ පවුල හා ආදරය කියන්නේ.

බහුතරයක් දෙනෙක්ට මගහැරෙන තවත් අංශයක් තමයි තමන්ගේ සංවර්ධනය. අාධ්‍යාත්මික ජීවිතය නැතිනම් ඔබගේ අභ්‍යන්තරය සංවර්ධනය කර ගැනීමට ඔබ කොතරම් යොමුවෙනවා ද යන්න සමබර ජීවිතයකට වැදගත්ම දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ඔබ ජීවත්වන භෞතික පරිසරය. ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයේ නිදහස්

භෞතික පරිසරයක් ඔබ වටා නොමැතිනම් එහි අදහස ඔබ තවමත් සමබර ජිවිතයක් ගත කරන්නේ නැහැ.මේ සියල්ලම කරන්න පුළුවන්ද කියල දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම එක හා සමානව සමබරව පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් අපහසු කාරණාවක්.

නමුත් මේ අංශ අට සමබර කරගැනීමට අද ඔබ කාලය වැය නොකිරීම නිසා අනාගතයේදී ජීවිතය විසින්ම ඔබේ ජීවිතය අසමබර කිරීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්.

ඒ කියන්නේ සිතා මතාම ජීවිතය සමබර කර නොගැනීම එහෙමත් නැතිනම් ඔබගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ

ඉහළට ගමන් ගැනීමට අද ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කොපමණ කැපවෙනවාද? නැතිකම් එය තවත් වසරකට කල් දමනවාද? යන්න මත වසරකින් වෘත්තීය ජීවිතයේ ඉහළට යාමේ හැකියාව හෝ නොහැකියාව ඔබ අද සකසා ගනිමින් ඉන්නවා. ඔබ රැකියාවේ නිරත වන්නේ ඔබේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් නමුත් ඔබට අද ඔබේ බිරිඳ, දරුවන් වෙනුවෙන් ගත කරන්න සුළු කාලයක් නොමැති නම් ඉදිරියේ දිනක දී ඔබගේ ජීවිතය විසින් ඔබගේ ජීවිතයේ සමබර බව නැති කරන්න පුළුවන්.

මට ලෙඩක් නැහැ කියලා සිතන ඔබ අද ඔබගේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සිතා බලන්නට වෙන් කරන කාලය මදි නම් අනාගතයේ දී ඔබේ ජීවිතයේ සමබර බව ඹබේ පාලනයේ තබාගැනීම ඔබට පහසු වන්නේ නැහැ.

මනෝ උපදේශිකා [ඉවෝනි දිල්කි]

මාතෘකා