කොළොම්පුරේ ශ්‍රියා - 03

 ඡායාරූපය:

කොළොම්පුරේ ශ්‍රියා - 03

කොළඹ සීනු කණුව නමින් ලෝක ප්‍රසිද්ධ මේ ඓතිහාසික ගණ්ඨා කුලුණ පිහිටා තිබෙන්නේ කොළඹ කෙළින් වීදිය සහ ගෑස්පහ හන්දිය එකට මුණ ගැසෙන අතිශය කලබලකාරී හතරමං හන්දියක. ලන්දේසි යුගය දක්වා අතීතයක් සහිත මේ සීනු කණුව, එදා කොළඹ කොටුව තුළට විවිධ සේවා වෙනුවෙන් ඇතුළුවන මිනිසුන් යළි ඉන් පිටව යා යුතු වේලාව සංඥා කිරීම පිණිස යොදාගත් බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ සීනු කණුව වුල්ෆැන්ඩාල් වීදියේ කන්ද මුදුනේ ඇති පැරණි පල්ලියට අයත් බවත්, එහි දේව මෙහෙයන් පිළිබඳ සංඥාවක් ලෙස නාද කළ බවත් තවත් කතාවක්.

ඒ කොහොම උනත් මේ සීනුව, පුරා වස්තු ස්මාරකයක් ලෙස රැක ගන්න නියමව තිබෙන්නක්. ඒ බව සඳහන් දැන්වීම් පුවරුවක් ඒ සමීපයේ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. ඒ කාලයේ කයිමන් දොරටුව නමින් හැඳින්වූ දිය දොරටුවක් මේ සමීපයෙන් ගලා ගිය බේරේ වැව හා සම්බන්ධව තිබුණු නිසා මේකට ‘කයිමන් දොරටුව සීනු කණුව’කියලත් කියන අය ඉන්නවා. කොළඹ ඉතිහාසය සමඟ සම්බන්ධ ශාන්ත ජෝන් ඇල වගේම ශාන්ත ජෝන් මාළු වෙළඳ සැලත්, මේ අවට හා සම්බන්ධ ඉපැරණි මතකයන්.

ඔබ කොළඹ කෙළින් වීදියට යද්දි එද්දි ටිකක් විපරමින් බලන්න මේ සීනු කණුව දිහා. ඒක දැන් අලුත් ඉදිකිරීම් අස්සෙ හැංගිලා වගේ තිබුණට එයා කැමතියි පුංචි ළමයි එයාව බලන්න එනවට. මේ කොළඹ නගරයත් එක් සම්බන්ධ අගනා සිහිවටනයක් නිසා ඔයාලත් යන්න එයාව බලන්න.

[අනුරසිරි හෙට්ටිගේ මාමා]

මාතෘකා