වෛද්‍ය සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අවම සුදුසුකම ප්‍රමාණවත්ද?

 ඡායාරූපය:

වෛද්‍ය සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අවම සුදුසුකම ප්‍රමාණවත්ද?

[මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක]

වෛද්‍ය අධ්‍යාපන අංශය - කොළඹ වෛද්‍ය පීඨය

 ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයෙහි ඉතිහාසය 19 වැනි සියවස දක්වා දිවයයි. එය ආරම්භ වන්නේ 1848, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ මනිපායි නගරයෙහි ඇරඹි කෙටි කාලයක් පමණක් පැවති වෛද්‍ය විද්‍යාලයකිනි. ඉන් පසුව 1870 දී Ceylon Medical College ලෙස කොළඹ වෛද්‍ය පීඨය ආරම්භ විය. ඉන්පසු දශකයක පමණ කාලයක් තුළ අනෙකුත් වෛද්‍ය පීඨ ආරම්භ වුණු අතර මේ වන විට රාජ්‍ය වෛද්‍ය පීඨ 8 ක් සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධිත එක් වෛද්‍ය පීඨයක් ද ස්ථාපිත වී ඇත.

පසුගිය වසර 167 ක කාළ සීමාව තුළ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක දියුණුවක් ලොව පුරා දක්නට ඇත. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවය, ප්‍රජා වෛද්‍ය විද්‍යාව, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවය , මානසික සෞඛ්‍ය,වෛද්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය යන අංශ ඉන් කිහිපයකි.

වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙහි සිදුවන මෙම වෙනස් වීම් හා සමගාමීව වෛද්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයෙහි ද වෙනස් වීම් සිදු කිරීම අනිවාර්යය. ඒ සඳහා වෛද්‍ය පීඨ සඳහා බඳවා ගනු ලබන සිසුන් මනා කුසලතාවකින් සහ නිපුනත්වයකින් යුතු වීම අත්‍යවශ්‍යය. වෛද්‍යවරයකුගේ මූලාරම්භය ලෙස සැලකිය හැකි වෛද්‍ය සිසුවකුට ඕනෑම තත්වයක් සදහා අනුගත විය හැකි පෞරුෂයක් මෙන්ම ප්‍රමාණවත් බුද්ධි මට්ටමක් , නිපුණතාවක් සහ දැනුම ලබාගැනීමේ හැකියාව ද තිබිය යුතුය.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීමේදී දැනට පවතින ක්‍රමවේදය.

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශයන්ට අනුව රාජ්‍ය වෛද්‍ය පීඨයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අවම සුදුසුකම වන්නේ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව සඳහා එස් සමාර්ථ 3ක් ලබා තිබීමයි. නමුත් එස් සමාර්ථ 3 ක් ලබා තිබූ පමණින් ශිෂ්‍යයකුට වෛද්‍ය පීඨයක් සඳහා ඇතුළත් වීමට අවකාශ නොලැබේ. වෛද්‍ය පීඨ සඳහා බඳවා ගනු ලබන්නේ එම වසර තුළ උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සියලුම සිසුන්ගේ ලකුණු සලකා බලමින් නිර්ණය කරනු ලබන අවම z අගය මතයි. මෙම අවම කාර්ය සාධන අගය වසරින් වසර වෙනස් වේ. එයට බලපාන මූලික සාධක වන්නේ ජීව විද්‍යා විෂය ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සිසුන් ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය, විශ්ව විද්‍යාල සඳහා බඳවා ගත හැකි සිසුන් සංඛ්‍යාව, අදාළ දිස්ත්‍රික්කයෙහි ජනගහනය යන කරුණුය.

වසර 2013 දී ජීව විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළින් වෛද්‍ය පීඨ ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලත් සිසුන් ප්‍රමාණයන් අධ්‍යයනය කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු දැකිය හැක.

වර්ෂ 2013 දී, සිසුන් 40,253 ක් ජීව විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි අතර එයින් සිසූහු 20,215 ක් එස් සමර්ථ 3ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රතිපල ලබා සමත් විය. (එනම්, විභාගයට පෙනී සිටි සිසුහූ සංඛ්‍යාවෙන් 50%කට වැඩි පිරිසක් උසස් පෙළ විභාගය සමත් වී තිබුණි.) මොවුන් අතුරින් සිසුන් 7000ක් (එනම් සමත්වුවන්ගෙන් 1/3 ක් ) රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා සුදුසුකම් ලැබීය. සිසුන් 2,300ක් බී සමර්ථ 3ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රතිපලයක් ලබා තිබූ අතර ඔවුන්ගෙන් දල වශයෙන් 50%කට පමණ රාජ්‍ය වෛද්‍ය පීඨ සදහා ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව හිමි විය.

වසර 2014 දී, ජීව විද්‍යා අංශයෙන් විශ්ව විද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලත් සිසුන් 7000 න් 1255 ක් (එනම් සිසුන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු) සඳහා රාජ්‍ය වෛද්‍ය පීඨයකට ඇතුළත් වීමට වරම් ලැබුණි. වර්තමානයෙහි එක්සත් රාජධානිය විසින් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවම සුදුසුකම ලෙස සලකනු ලබන්නේ ඒ සාමාර්ථ තුනක් ලබා සිටීමයි.

එලෙස සැලකූ විට එක්සත් රාජධානිය තුළ ඒ සාමාර්ථ තුනක් ලැබූ සිසුන්ගෙන් ද වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ සිසුන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු පමණි.මේ අනුව Oxford වැනි ඉතා විශිෂ්ට ගණයේ විශ්ව විද්‍යාල සඳහා වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීම සඳහා තෝරා ගනු ලැබන්නේනේ ඒ සාමාර්ථ තුනක් ලැබූ සිසුන් අතුරෙන් 17 න් එක් අයෙකු පමණය.

 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය වෛද්‍ය අධ්‍යාපන හැදෑරීම සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමට සුදුසු ක්‍රමවේදයක් ලෙස සැලකිය හැකිද ?

ලොව පුරා විහිදුණු ප්‍රධාන පෙළේ වෛද්‍ය විද්‍යාල සියල්ලකම පාහේ, සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ මූලික නිර්ණායකය ලෙස භාවිතා වන්නේ අ. පො.ස. උසස් පෙළ හෝ ඒ හා සමාන විභාගයක කාර්ය සාධන ඇගයීම ය.

වෛද්‍ය සිසුන්ගේ පූර්ව උපාධි, පශ්චාත් උපාධි සහ අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන අධ්‍යන කටයුතුවල සාර්ථකත්වය ඔවුන්ගේ අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිපල මගින් පුර්ව නිගමනය කළ හැකි බව ලොවපුරා සිදු කරන ලද පර්යේෂණ මගින් සනාථ වී ඇත.

එක්සත් රාජධානියෙහි සිදුකරන ලද පුළුල් පර්යේෂණවලින් තහවුරු වී ඇත්තේ උසස් අධ්‍යාපනික, පූර්ව උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතුවල සාර්ථකත්වය සඳහා යමෙකුගේ මූලික බුද්ධිමය ධාරිතාව අත්‍යාවශ්‍යම සාධකය බවයි. අනෙකුත් රටවල සිදු කරන ලද පර්යේෂණ ගණනාවකින් ද මෙය තව දුරටත් සනාථ වී ඇත. මෙම මූලික බුද්ධිමය ධාරිතාව, "මූලික අධ්‍යයනයෙහි කොඳුනාරටිය" ලෙස සැලකිය හැකිය. අ.පො.ස. උසස් පෙළ හෝ ඒ හා සම කළ හැකි විභාග මගින් මෙම ධාරිතාව සැලකිය යුතු නිවැරදිතාවකින් මැන ගත හැකිය.

 අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිපල, අනාගත අධ්‍යයන කාර්ය සාධනය පුරෝකථනය කිරීම සඳහා වලංගු මෙවලමක් ලෙස සැලකීමට හේතු

1. අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවෙහි අද්විතීය අන්තර්ගතය- අ.පො.ස උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව තුළින් අනාගත වෛද්‍ය සිසුන්ට අදාළ කරුණු, අදහස් හා න්‍යායන් පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා දේ. මානව ජීව විද්‍යාව, අණුක ජීව විද්‍යාව, සෛල ජෛව විද්‍යාව සහ ජාන විද්‍යාව වැනි විෂයයන් වඩාත් පුළුල් සහ සංකීර්ණ මට්ටම් වලින් වෛද්‍ය උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පාඨමාලාවන්හිදී තවදුරටත් විකාශනය වේ.

2. අ.පො.ස. උසස් පෙළ කඩඉම විශිෂ්ට ලෙස සමත් වීම සඳහා අධ්‍යයන හැකියාව පමණක් නොව, සිසුන්ගේ උද්යෝගය, උත්සාහය, කැපවීම මෙන්ම මනා පෞරුෂය ද අත්‍යාවශ්‍යය. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයෙහි දී මෙන්ම වෛද්‍යවරයකු සිය ජීවිත කාලය පුරාම සිදු කළ යුතු අඛණ්ඩ වෘත්තීය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ද මෙම කරුණු සියල්ලම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා භාවිත වන අනෙකුත් ක්‍රම ලෙස සැලකෙන නිර්දේශ ලිපි සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වැනි දෑ විශ්වාසනීය හෝ සාධාරණ ක්‍රම ලෙස වර්තමානයේ දී නොපිළිගැනේ. අභියෝගතා පරීක්ෂණ ලෙස විවිධ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඇතැම් අවස්ථාවකදී භාවිතා වුවද ඒවා අඩු විභාග ප්‍රතිපල සඳහා ඌන පූර්ණ ලෙස කිසි විටෙකත් භාවිතා නොකෙරේ. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ වෛද්‍ය විද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් වීමේ විභාගය වන MCAT විභාගයේදීද ජීව විද්‍යාවිෂය සඳහා වන කුසලතාව වෛද්‍ය විද්‍යාල සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට ඉතාමත් සුදුසු මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින උසස් පෙළ විභාග ක්‍රමය වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට දැනට පවතින සුදුසුම ක්‍රමය ලෙස සැලකිය හැකිය. අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි , තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ව්‍යපෘති වැනි විෂයයන් එකතු කිරීම මගින් උසස් පෙළ විභාග ක්‍රමයෙහි ධනාත්මක වර්ධනයක් මෑත කාලයේ දී සිදු වී ඇති බව සැලකිය යුතු කරුණකි.

 ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා අවම සුදුසුකම ලෙස සැලකිය හැක්කේ කුමක්ද ?

ලොව පුරා රටවල උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ “ශ්‍රේණි උද්ධමනය” ඉතා සුලබව දැකිය හැකි කරුණක් බවයි. එනම්, වසරින් වසර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ලබාගන්නා ප්‍රතිඵල වඩ වඩාත් හොඳ වීමයි. මෙම තත්ත්වය නිසාම එක්සත් රාජධානිය තුළ A සාමාර්ථයන් ද A+, A++, A+++ ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

 මෙම ශ්‍රේණි උද්ධමනය සඳහා බලපා ඇති ප්‍රධාන කරුණු තුනක් දැකිය හැකිය;

1. පරපුරෙන් පරපුර සිසුන්ගේ දක්ෂතා හා කුසලතා වැඩි දියුණු වීම.

2. සමාන ආකාරයේ විභාග පැවතීමේ දී පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න අධ්‍යයනය තුළින් වඩා හොඳ පළපුරුද්දක් ලබා ගත හැකි වීම.

3. උපකාරක පංති සහ විභාග ක්‍රමෝපායයන්ගේ ශීඝ්‍ර දියුණුව.

අතීතයේ දී S සාමාර්ථ ලැබූ සිසුවෙකුගේ බුද්ධිමය හැකියාව වර්තමානයේ දී S සාමාර්ථ ලබා ගන්නා සිසුවෙකුගේ බුද්ධිමය හැකියාව හා සමාන කළ නොහැකි බව ඉහත අවසාන කරුණු දෙකෙන් සාක්ෂාත් වේ. වර්තමාන තත්ත්වයනට අනුව, යම් ශිෂ්‍ය පරම්පරාවක සිටින දක්ෂතම සිසුන් සමූහය වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා තෝරා ගැනීමට නම්, එස් සාමාර්ථ තුනක් ලබාගත් සිසුන් තෝරාගැනීම කිසි සේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවේ.

ඔබට අවුරුදු 15 කට පෙර රුපියල් 100කින් කළ හැකිව තිබූ දේ අද කළ හැකිද යන්න විමසා බැලීමෙන් මෙය තව දුරටත් පැහැදිලි වනු ඇත.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීම නිර්ණය විය යුත්තේ එම ශිෂ්‍ය පරම්පරාවට අදාළ අවම කාර්ය සාධන අගය මතය. මුලින් සඳහන් කළ "ශ්‍රේණි උද්ධමනය" නිසාම, වර්තමානයේ දී වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ලබන සිසුන්ගේ අවම කාර්ය සාධන අගය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. නිදසුනක් ලෙස, වර්ෂ 2016 දී උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව සඳහා A සාමාර්ථ 3 ක් ලබා ගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 580 කට අධික විය.

එවැනි ශ්‍රේණි උද්ධමනයක දී තර්කානුකූල සහ සාධාරණතම පියවර වන්නේ අවම සුදුසුකම වඩාත් ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමයි. පෙර සඳහන් කළ පරිදි වසර 2013 සහ 2014 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සලකා බැලීමේදී පෙනී යන්නේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා අවශ්‍ය අවම නිර්ණායකය බී සාමාර්ථ 3 ක් හෝ ඒ හා සමාන ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙනස් විය යුතු බවයි.එනම් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම ලෙස BBB, ABC හෝ AAS ලෙස දැක්විය හැකිය.

මාතෘකා