ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්නා ඉන්දියාවේ දුප්පත් දරුවෝ

 ඡායාරූපය:

ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්නා ඉන්දියාවේ දුප්පත් දරුවෝ

ඉන්දියාවෙි බොහෝ දුගී දරැවන්ට උසස් අධ්‍යාපනය තියා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය හෝ ලැබීමට වරමි නැත. ඔවුන් කුඩා කාලයේ සිටම සිය පවුලේ බර ඇදීමට කර තැබිය යුතුය.. ඒ ඔවුනගේ පවුල් වල අධික දරිද්‍රතාවය නිසාවෙනි. මෙයට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය යමි උත්තරයක් දුගී ඡනතාවගේ දරැවන්ට ලබාදෙයි. ඒ සමිපුර්නයෙන්ම ඉගෙනුම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දිවා ආහාරයද සමග නොමිලේය. Isha Vidhya's English-medium schools නමින් හදුන්වන එහි 60% ක් දරැවන්ට ශිෂ්‍යත්වයක් ප්‍රදානය කරයි ඉතිරි දරැවන්ට මාසිකව යමි ගෙවීමක් කරයි. ඒ ඔවුනටත් ඔවුනගේ දෙමවුපියන්ටත් අධ්‍යාපනය සදහා යන පිරිවැය අවම කිරීම හෝ නැත්තටම නැති කිරීමෙි අරමුණිනි. ඔවුන් සියල්ලෝම පරිඝනක ආශ්‍රිතව වැඩි දැනුමක් ලබන බව කියවෙි. මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ ග්‍රාමීය දිළිදු දරැවන්ට ඉහළ ගුණාත්මක අධ්‍යයාපනයක් ලබාදීම යැයි කියත්.

ඊෂා විද්‍යාල දැනටමත් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ 8 ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඒවායින් දරැවන්ට ප්‍රමානාත්මක හා ගුනාත්මක යටිතල පහසුකමි, ක්‍රීඩාා, යෝගී ව්‍යායාම, පරිඝනක පහසුකමි සහ සියලු විෂයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උගන්වනු ලබන දිවා ආහාරයක් සපයන ප්‍රීතියෙන් සපිරි දරැවන්ගේ අධ්‍යාපානාගාර බවට පෙරලී ඇතැයි පැවසේ. බොහෝ තමිල්නාඩු දරැවෝ මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙති. ඊෂා විදුහල ඔවුන්ගේ මන්දපෝෂන තත්වය අවම කිරීමට සිය පාසලේ දරැවන්ට ලබා දෙන්නේ ගුණාත්මක ආහාර වෙිලකි. එය බත් එලවලු 4 ක් මාලු හෝ මස් සහිත අංගසමිපුර්ණ ආහාර වෙිලකි. ඔවුන් හැමවිටම එම එලවලු ලබාගන්නේ ඓන්ද්‍රිය පොහොර භාවිතායෙන් වගාකරනු ලබන වගා බිමි වලිනි. නැතිනමි පාසැල් භුමියේම ඒවා වගාකරනු ලබයි . බොහෝවිට ඔවුන් සිය පාසැල් දරැවන්ට කොල පැහැති එලවලු හා පලා වර්ග දීමට ප්‍රයත්න දරති. ලංකාව ඉංදියාවෙන් ආදර්ශයට ගත යුත්තේ මෙිවාය.

ධනවාදී සමාඡ ක්‍රමයක මෙි.දරිද්‍රතාවයේ දුෂ්ඨ චක්‍රයෙන් යමි කෙනෙක් බෙිරෙයි නමි ඒ අධ්‍යාපනයෙන්ම පමණකි.

මාතෘකා