සරච්චන්ද්‍ර මගේ ‘සමාජීය සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය’ කෘතිය ප්‍රතික්ෂේප කළා : මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර

 ඡායාරූපය:

සරච්චන්ද්‍ර මගේ ‘සමාජීය සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය’ කෘතිය ප්‍රතික්ෂේප කළා : මහාචාර්ය ඒ.වී. සුරවීර

මම බ්‍රිතාන්‍යයේ කෙන්ට් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සමාජීය සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය (Sociology of Literature) කියල පාඨමාලාවක් හැදෑරුවා. ඒ පාඨමාලාව අවසන් කරලා පැමිණ මම පොතක් ලිව්වා ‘සමාජීය සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය’ කියල. ඒත් ඒ පොත සරච්චන්ද්‍ර මහතා පිළිගත්තෙ නෑ. හැබැයි ඒ පොත අදත් මේ රටේ සාහිත්‍යධරයන් බොහොම හොඳ පොතක් විධියට අගය කරනවා. සමාජය හා සාහිත්‍යය අතර සම්බන්ධය ගැන සරච්චන්ද්‍ර මහතා එච්චර කැමැත්තක් සහ ඕනකමක් දැක්වූවේ නෑ. ඔහු එය ප්‍රතික්ෂේප කළෙත් නැහැ. ඒත් ඒ ගැන ඕනකමක් තිබුණෙත් නෑ.

මමත් සාමාජිකයෙක් වුණු ‘ජනතා ලේඛක පෙරමුණ’ ඔහු පිළිගත්තෙ නැහැ. ඔහු ඒවාට හිනා වුණා. මම වුණත් ‘ජනතා ලේඛක පෙරමුණේ’ කටයුතු සියයට සියයක් අනුමත කරන්නෙ නෑ. මගේ සාහිත්‍ය ව්‍යාපාරය ‘ජනතා ලේඛක පෙරමුණ’ කියන සාහිත්‍ය ව්‍යාපාරයට වඩා වෙනස්. ඔවුන්ට වඩා ස්වාධීනව මම ඒ දිහා බැලුවෙ. මම ‘ජනතා ලේඛක පෙරමුණට’ සම්බන්ධ වෙලා සිටියාට ඔවුන් කියන හැම දේම අනුමත කළේ නැහැ. මං කළේ රුසියානු සාහිත්‍යයේත් වැදගත් සිද්ධාන්ත අප වෙත ගැනීමයි. සෝවියට් සාහිත්‍යය තුළ බොහොම හොඳ නිර්මාණ සහ විචාර පොත් ලියවිලා තියෙනවානෙ. සරච්චන්ද්‍ර මහතා එහෙම පොත් ලියවිලා තියෙනවා කියලවත් ගණන් ගත්තෙ නෑ. ඒවා බැහැරම කරලා දැම්මා. මම දන්නෙ නෑ මොන හේතුවකට ඔහු සෝවියට් සාහිත්‍ය පොත් පැත්තකට දැම්මාද කියල.

[එස්. පල්ලියගුරුගේ]

(කතුවරයා දිවමන්ව සිටියදී කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකිනි)

මාතෘකා