විද්‍යාර්ථියා හා විද්‍යාඥයා

 ඡායාරූපය:

විද්‍යාර්ථියා හා විද්‍යාඥයා

අද අප ජීවත් වන්නේ විශ්ව ගම්මානයකැයි කියනු ඇසේ. විශ්ව ගම්මානයෙහි ඇත්තේ 'ඥාන සමාජයක්' ය.

ඊට 'knowledge society' යන නම යෙදේ. ඊට ම

'තොරතුරු සමාජය' හෙවත් 'information society'' යන නමත් ඉංගිරිසියෙන් යෙදේ. ඥාන සමාජයෙහි ප්‍රාග්ධනය මුදල් නොව 'ඥානය' යි.

ඥාන සමාජය ගොඩ නැගෙන්නේ 'ඥානය' ගබඩා කොට ගැනීමෙනි. ඒ සඳහා ඥානය එක් රැස් කරන්නා 'ඥානාර්ථියා' ය. 'අර්ථියා' යනු යමක් පතන්නා, සොයන්නා හෝ අපේක්ෂා කරන්නා ය. ඥානාර්ථියා හැඳින්වීමට යෙදෙන තව පදයක් 'විද්‍යාර්ථියා' යන්න යි. මෙහි 'විද්‍යාව ' යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ විද්‍යා ආයතනවල උගන්වන උද්භිද විද්‍යාව හෝ මනෝවිද්‍යාව වැනි විද්‍යා නොව 'අවිද්‍යාවට' විරුද්ධ 'විද්‍යාව' යි.

අවිද්‍යාන්ධකාරය

අවිද්‍යාව අන්ධකාරයක් වැන්න. ඒ 'අවිදු අඳුර' නැති කළ හැක්කේ 'විද්‍යාව' නමැති 'ආලෝකයට' යි. ඒ 'විද්‍යාලෝකය' පතුරවනු පිණිස පිහිටුවා ගත් එක් 'විද්‍යා ආයතන' විශේෂයක් 'විද්‍යාල' යන නමින් හැදින්වේ.

විද්‍යාලය

'විද්‍යාලය' යන සංස්කෘත පදය සැදෙන්නේ 'විද්‍යා' හා 'ආලය' යන දෙපදය එක් වීමෙනි. මෙහි 'ආලය' යනු ස්ථානය යි. විද්‍යාව ඇති ස්ථානය 'විද්‍යාලය' වෙයි. පුස්තක ඇති තැන 'පුස්තකාලය' ද දෙවියන් ඇති තැන 'දේවාලය' ද ශාස්ත්‍ර ඇති තැන 'ශාස්ත්‍රාලය' ද හිම ඇති තැන 'හිමාලය' ද වන්නා සේ ය.

විද්‍යාර්ථියා

අවිද්‍යාවට විරුද්ධ විද්‍යාව සොයා යන්නා 'විද්‍යාර්ථියා' ය. 'විශ්ව විද්‍යාලය' යනු විද්‍යාර්ථීන් එකමුතුව සත්‍ය සොයා යන තැනකි. එහි ඉගෙන ගන්නා පිරිසත් උගන්වන පිරිසත් යන දෙ පිරිස ම 'විද්‍යාර්ථීහු' වෙති. විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන්ට 'උපාධි අපේක්ෂකයන්' යැයි කීම ඔවුන් ඔවුන් අවප්‍රමාණ කිරීමකි.

විමර්ශනයෙහි පහසුව තකා ඥාන සම්භාරය කොටස් කොට එක් එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයක් හඳුන්වනු පිණිස 'විද්‍යා' යන පදය ද ඒ විද්‍යාව දන්නා පුද්ගලයා 'විද්‍යාඥයා' යනුවෙන් ද හැඳින්වේ.

විශ්ව විද්‍යාලවල දී විවිධ විද්‍යාඥයෝ හමු වෙති. ඔවුහු ඥානය විමර්ශනයට හසු කරමින් නව ඥානයක් උපදවති. ඥාන ලෝකයේ නිම් වළලු පළල් කරන්නෝ විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යරු ය.

විවිධ විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර හැඳින්විමට යෙදෙන පද රාශියකි.

උද්භිද විද්‍යාව (botany)

වෘක්ෂ ලතා හෙවත් ශාක පිළිබඳ අධ්‍යයනය

කායික විද්‍යාව (physiology)

ශරීරය පිළිබඳ විද්‍යාව

ජීව විද්‍යාව (biology)

සත්වයන් හා වෘක්ෂ ලතාවන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

ජීව රසායන විද්‍යාව (biochemistry)

සත්වයන් හා වෘක්ෂ ලතාවන් සතු ද්‍රව්‍ය ද ඒවායෙහි ක්‍රියාවලීන් ද පිළිබඳ අධ්‍යයනය

භෞතික විද්‍යාව (physics)

පදාර්ථවල හා ශක්තියේ රසායනික නොවන ගුණ පිළිබඳ අධ්‍යයනය

මානව විද්‍යාව (anthropology)

මානව වර්ගයා හා ඔහුගේ සංස්කෘතිය පිළිබද අධ්‍යයනය

මනෝවිද්‍යාව (psychology)

මනෝචිකිත්සක විද්‍යාව (psychiatry)

මනෝරෝග පිළිබඳ අධ්‍යයනය

මනස පිළිබඳ අධ්‍යයනය

රසායන විද්‍යාව (chemistry)

ද්‍රව්‍යවල සංයුතියත් ඒවායෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

වාග්විද්‍යාව (linguist)

භාෂාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය

සංඛ්‍යාන විද්‍යාව (statistics)

සංඛ්‍යා හෙවත් සංඛ්‍යාන පිළිබඳ අධ්‍යයනය

සත්ව විද්‍යාව (zoology)

සත්වයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

සමාජ විද්‍යාව (sociology)

මානව සමාජය පිළිබඳ අධ්‍යයනය

භූ විද්‍යාව (geology)

පෘථිවියේ සංයුතිය, ව්‍යුහය හා ඉතිහාසය පිළිබඳ අධ්‍යයනය

භූගෝල විද්‍යාව (geography)

පොළොවේ මතුපිටත් එහි ජීවත් වන ජීවීනුත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

මහාචාර්ය [ජේ. බී. දිසානායක]

මාතෘකා