අව් කණ්ණාඩියට  ගැළපෙන විලාසිතා

 ඡායාරූපය:

අව් කණ්ණාඩියට  ගැළපෙන විලාසිතා

බොහෝ යුවතියන් අව් රශ්මියෙන් ආරක්ෂා වීමට ඇස් කණ්ණාඩි භාවිත කිරීමෙහි කැමැත්තක් දක්වනවා. අව් කණ්ණාඩියක් පැලඳීමෙන් අව් රශ්මියෙන් ඇස් ආරක්ෂා වනවා වගේම එයින් පෙනුමට, පෞරුෂත්වයට අමතර ආලෝකයකුත් එකතු වනවා. නමුත් අව් කණ්ණාඩියක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක්ද තිබෙනවා. ඒ වගේම අව් කණ්ණාඩිය සමඟ ගැළපෙන ආකාරයට අනෙකුත් ඇඳුම් පැලඳුම් සහ අනෙකුත් විලාසිතාද කිරීමෙන් පෞරුෂත්වය ඔප්නංවා ගත හැකිය.

විලාසිතාවක් ලෙස අව් කණ්ණාඩියක් භාවිත කරනවා නම්, එය මුහුණේ හැඩයට ගැළපිය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් විශාල කාචයක් (ලෙන්ස්) එකක් සහිත සිහින් රාමුවක් සහිත අව් කණ්ණාඩියක් දිගැටි, රවුම් සහ ඕවල් හැඩයක මුහුණක් තිබෙන යුවතියන්ට මනාව ගැළපෙනවා.

මෙවැනි අව් කණ්ණාඩියක් පලඳින විට හිසකෙස් නිදහසේ මුදාහැරීම වඩාත් උචිතයි. ඒ වගේම මෙවැනි අව් කණ්ණාඩියක් පලඳින යුවතියකට ස්ලිම් ෆිට් වර්ගයේ ජීන්ස් එකක් හෝ කලිසමක් ගැළපෙනවා.

ඒ වගේම මෙවැනි අව් කණ්ණාඩියක් වඩාත් සුදුසු වන්නේ විනෝද චාරිකාවක් හෝ සාප්පු සවාරියක යන අවස්ථාවකටයි. විශේෂයෙන්ම විනෝද සවාරියක් යනවා නම් දිලිසෙන මතුපිටක් තිබෙන අව් කණ්ණාඩියකින් වැඩි අලංකාරයක් ලබාගත හැකිය. සාමාන්‍ය ගමනකට වඩාත් උචිත වන්නේ තනි වර්ණයේ අව් කණ්ණාඩියි.

කළුතර අතිරේක සමූහ [ශ්‍යාමලි නිශාන්ති]

මාතෘකා