රහ වගේම ගුණෙන් අඩුවක් නැති සුදුලූනු නිවිති බැදුම

 ඡායාරූපය:

රහ වගේම ගුණෙන් අඩුවක් නැති සුදුලූනු නිවිති බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

නිවිති කොළ ටිකක්

බටර් හෝ තෙල්

සුදුලූනු බික් 5-6ක් (රස වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර බික් කිහිපයක් ගන්න)

කුඩා කොටු හැඩයට කපාගත් හොඳින් ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩියක්

කපාගත් ලූනු සහ අමු මිරිස් ස්වල්පයක්

කෑලි මිරිස් රස පදමට

ලුණු රස පදමට

පිටිකළ පොල් පවුඩර් ස්වල්පයක් අවශ්‍ය නම් පමණක්

සාදන ක්‍රමය

මුලින්ම නිවිති කොළ ටික හොඳින් සෝදා හොඳින් වතුර බේරෙන්නට තබා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කොටු ආකාරයේ කැබලිවලට කපාගන්න.

දැන් පෑන් එකක් ළිප තබා එයට බටර් හෝ තෙල් ටිකක් දමා රත් වූ පසු එයට තළාගත් සුදුලූනු ටික දමා හොඳින් බැදගන්න.

ඉන්පසු එයටම ලූනු ටිකත් එක්කර බැදීගෙන එනවිට එයට කපාගත් තක්කාලි එක්කර ගන්න. තක්කාලි හොඳින් පොඩිවූ පසු එයට කපාගත් අමු මිරිස්ද එකතු කරන්න. දැන් කපාගත් නිවිති ටික එයට එක්කර කලවම් කරගන්න. එයටම රස පදමට ලුණු සහ කෑලි මිරිස් එකතු කර කලවම් කරමින් ළිපේ ගින්දර වැඩි කරන්න. වැඩි ගින්දරේ විනාඩියක් දෙකක් කලවම් කරමින් පිස ළිප නිවාගන්න. වැඩි වේලාවක් පිසගැනීමෙන් නිවිතිවල පෝෂණ ගුණය විනාශ විය හැකිය. ගින්දර වැඩි කරන්නේ නිවිතිවලින් උනන වතුර ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමටය. ඉන්පසු මඳ රස්නෙ තිබියදීම පොල් පවුඩර් ස්වල්පයක් උඩින් ඉස කලවම් කර උණුසුම්ව පිළිගන්වන්න.

[සෝයා විතානගේ]

කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනි සහ සූපවේදිනි අනුරාධපුරය

මාතෘකා