කාලය නාස්ති නොකර නිවසේ පිළිවෙළ රකින හැටි

 ඡායාරූපය:

කාලය නාස්ති නොකර නිවසේ පිළිවෙළ රකින හැටි

ගෘහනියකට දෛනිකව පැවරී තිබෙන වැඩ කටයුතු අතර නිවසේ පිළිවෙල හා සුන්දරත්වය රැකගැනීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදු වේ. එහෙත් ඇතැම් විට ඒ සඳහා මිඩංගු කිරීමට තිබෙන කාලය සීමිතය. එහෙත් එදිනෙදා නිවසේ පිරිසිදු කිරීම් සිදු කරනවා නම් ඒ සඳහා අමතර මහන්සියක් දැරීමට සිදු නොවේ. එය ගෘහනියගේ මෙන්ම නිවසේ සාමාජිකයන් සියලු දෙනාගේ යුතුකමක් වන අතර නිවසේ පිළිවෙළ හා පිරිසිදුකම නිරායාසයෙන්ම ආරක්ෂා වේ.

* උදෑසන අවදි වූ වහාම තමා නිදාගත් ඇඳ නිසි ලෙස සකසන්න. මෙය කුඩා දරුවන්ට පවා පුරුදු කළ යුතු හොඳ පුරුද්දකි. එවිට සියලු දෙනා නිවසින් පිටත්ව ගිය පසු කාමරයෙන් කාමරයට යමින් ගෘහනියට ඇඳවල් සකසන්නට කාලය නාස්ති කළ යුතු නැත.

* එදිනෙදා එකතු වන කිළිටි ඇඳුම්, රෙදිපිළි එදිනෙදාම සෝදා නිම කරන්න.

* අතුගෑම, මකුළු දැල් කැඩීම, දූවිලි පිසදැමීම ආදිය දිනපතා කරන්න. එවිට ඒ සඳහා වැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදු නොවේ.

* උදෑසන අවදි වූ වහා අද දවස තුළ තමා කළ යුතු කාර්යන්වල ලැයිස්තුවක් සාදාගෙන ප්‍රමුඛතා පිළිවෙළ අනුව එම කාර්යන් කරන්න.

* පවුලේ සාමාජිකයන් සියලු දෙනා නිවසේ කටයුතු සඳහා හවුල් කරගන්න. කුඩා දරුවන්ට පවා ඔවුන්ට දැරිය හැකි වගකීම් පවරන්න.

* සෑම රාත්‍රියකම නිදාගැනීමට පෙර මුළුතැන්ගෙය පිරිසිදු කරන්න. සෑම ගෘහනියක්ම දවස ආරම්භ කරන්නේ මුළුතැන්ගෙයින් වන නිසා උදෑසන පිළිවෙළට හා පිරිසිදුව දිස්වන මුළුතැන්ගෙය ඔබට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කිරීමේ පහසුව සලසයි.

* පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය ගබඩා කර තබන්න. ඒවා කුඩා දරුවන්ට අසුනොවන තැනක සුරක්ෂිතව තැබීමට අමතක නොකරන්න.

* නිවසට පැමිණෙන අමුත්තන්ගේ පාවහන් සමග ගෙතුළට නිතර වැලි, දූවිලි පැමිණිය හැකි නිසා පාවහන් ගලවා තැබීමට නිවසට ඇතුළු වන ස්ථානයේ පාවහන් තැබීමට රැක් එකක් හෝ එවැනි යමක් තබන්න. ඇතුළු වන ස්ථානයට හොඳ ඝනකම් පාපිස්සක්ද දමන්න.

මාතෘකා