නත්තලට ඇපල් වයින් හදමු

 ඡායාරූපය:

නත්තලට ඇපල් වයින් හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඇපල්

කිලෝ ග‍්‍රෑම් 2

උණු වතුර

ලීටර් 3.7

සීනි

කිලෝග‍්‍රෑම් 1 1/2

ලෙමන් යුෂ

ගෙඩි 2ක

යීස්ට්

ග‍්‍රෑම් 15

සාදන ක්‍රමය

ඇපල් පොතු සමඟ කපා එයට උණු වතුර දමාගෙන පොඩිකර ගන්න. එම යුෂ දින 4ක් පමණ තිබෙන්න හැර පෙරාගන්න. ඉන්පසු එයට සීනි, යීස්ට් සහ ලෙමන් යුෂ දමා කලවම් කරගෙන උණුසුම් ස්ථානයක පැසෙන්නට තබන්න. එය හොඳින් බුබුළු නැඟගෙන එනවිට හොඳින් කලවම් කර තෙවරක් පෙරාගන්න. ඉන්පසු බෝතල්වලට දමා පිළිගන්වන්න. වයින්වල රන්වන් පැහැය ලබා ගැනීමට සීනි මදක් කැරමල්කර (වයින් පෙරා ගැනීමට පෙර) උණු වතුරට දමාගන්න. වයින්වල නියම පදම ලබාගැනීමට නම් මාස 6ක් පමණ තැබිය යුතුය. 

[ශ්‍යාමලි නිශාන්ති]

මාතෘකා