කොඩිය

 ඡායාරූපය:

කොඩිය

කුමක්ද අර සුළඟක ලෙළදෙන්නේ?

රෙදිකඩක් පමණි එය

මුළුමහත් දැයක් දණගස්වන

කුමක්ද අර කණුවකින් දිග හැරෙන්නේ?

රෙදිකඩක් පමණි එය

මිනිසුන්ගෙ හැඟුම් දිරි බලෙන් වඩවන.

කුමක්ද අර කූඩාරමක් මත දිදුලන්නේ?

රෙදිකඩක් පමණි එය

බියගුල්ලන් පසුබස්වන බලය තිබෙන

කුමක්ද අර රණබිම හරහා පියඹන්නේ?

රෙදිකඩක් පමණි එය

සැලෙන රුධිරයට යළි ජීවය දෙන

එවැනි රෙදිකඩක් ඔබට අවැසිනම්

ඉල්ලනු මැන කොඩියක්, මා හිතවත

අමතක කළ මැන හදබස ඉන් පසු.

(අප්‍රිකානු සම්භවයක් ඇති බ්‍රිතාන්‍ය කවියකු වන

ජෝන් අගාර්ඩ් විසින් රචිත කාව්‍ය නිර්මාණයකි.)

ජෝන් අගාර්ඩ්

ගුයානාවේ උපත ලබා බ්‍රිතාන්‍යයට සංක්‍රමණය වූ ඔහු වැඩිහිටියන් සඳහා මෙන්ම ළමුන් සඳහාද නිර්මාණ රැසක් ලියා පළ කර ඇත. ඔහු විසින් රචනා කරන ලද ඇතැම් කවි බ්‍රිතාන්‍යයේ පාසල් සඳහා නියමිත විෂය නිර්දේශවලටද ඇතුළත්ව ඇති අතර, ඔහු එක්සත් රාජධානිය පුරා සංචාරයේ යෙදෙමින් ප්‍රාසාංගික කවිවැඩමුළුවලටද සහභාගි වෙයි. විවිධ සාහිත්‍ය සම්මාන ගණනාවකින්ද පිදුම් ලබා ඇති ඔහු වාර්ගික සමගිය, සමාජ පීඩනය සහ විවිධත්වය, යුද්ධය සහ ආගම, සමාජය, දේශප්‍රේමය සහ දේශපාලනය වැනි පොදු තේමාවන් මෙන්ම මානව සබඳතා, ප්‍රේමය සහ ලිංගිකත්වය ඇතුළු පුද්ගලබද්ධ අත්දැකීම්ද සිය නිර්මාණ සඳහා පාදක කර ගනියි.

[අජිත් නිශාන්ත]

මාතෘකා