කටකතා බොරු විභාග ඇගයීම වෙන්නේ මෙහෙමයි

 ඡායාරූපය:

කටකතා බොරු විභාග ඇගයීම වෙන්නේ මෙහෙමයි

- විභාග කොමසාරිස්

2019 වර්ෂයේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ හා පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු මේ දිනවල සිදුකෙරෙමින් පවතියි. ඒ පිළිබඳ ඇතැම් විද්‍යුත්, මුද්‍රිත හා සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ පළ කරන විවිධ අදහස් හා ඒ ඇසුරින් සමාජය තුළ ගොඩනැඟෙන්නාවූ කථිකාවන් නිවැරදි නොවන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා නිවේදනයක් මඟින් දන්වා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පවත්වනු ලබන සියලුම පාසල් හා ආයතනික විභාගවල ඇගයීම් ක්‍රමවේදය වඩාත් නිරවුල්වූත් වඩාත් විශ්වසනීයවූත් ක්‍රමෝපායන් අනුගමනය කරමින් සිදුකරන බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ. ඒ අනුව විද්‍යාත්මක පදනමක සිට ඇගයීම් කටයුතු මෙහෙයවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දරන වෑයම තුළ කිසිදු විභාග අපේක්‍ෂකයකුට අගතියක් සිදු නොවන බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා එමඟින් අවධාරණය කරයි.

මේ සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන ඒ මහතා, පාසල් විභාග පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය සකස් කර ඇති ආකාරය පහත පරිදි විස්තර කර දෙයි.

* සෑම විෂයක්ම පදනම් කරගනිමින් සකස් කරන සෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහාම ප්‍රධාන පාලක පරීක්‍ෂකවරයකුගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි. මේ අතර අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගයේ එක් එක් විෂය සඳහා ප්‍රධාන පාලක පරීක්‍ෂකවරුන් තෝරා පත්කර ගැනීමේදී ඒ ඒ විෂයයට අදාළ විෂය ප්‍රවීණයන් විශ්වවිද්‍යාලවලින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට කටයුතු කරයි.

*මෙම පාලක පරීක්‍ෂක මණ්ඩලය මඟින් සකස් කරනු ලබන ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය එම පාලක පරීක්‍ෂක මණ්ඩලය විසින් ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරන අවස්ථාවේදීම යොදනු ලබන අතර ඒ මඟින් සකස් කර ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී ගැටලුසහගත අවස්ථා වේ නම් ඒවා හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමට එමඟින් අවස්ථාව ලැබේ.

*එලෙස සකස් කරන ලද ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය මුද්‍රා තබා ප්‍රශ්න පත්‍රය සමඟ බාරදෙන අතර විභාගය අවසන් වූ වහාම අවසන් ලකුණු දීමේ පටිපාටිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි. ඒ සඳහා පාලක පරීක්‍ෂක මණ්ඩලය, පාසල් පද්ධතිය තුළ එම පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමට සම්බන්ධ වන ප්‍රවීණ ගුරු භවතුන්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විෂය සම්බන්ධ නිලධාරීන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විෂය නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයක් පත්කර ගැනීමට මෙම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.

*එහිදී සකස් කරන ලද ලකුණු දීමේ පටිපාටිය දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ගන්නා අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත අවස්ථා උපයෝගී කර ගනී.

*දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ අනුව විවිධ මට්ටමේ පාසල්වල ග්‍රාමීය නාගරික වශයෙන්, පහසුකම් සහිත රහිත වශයෙන්, ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් නියෝජනය වන පරිදි පිළිතුරු පත්‍ර නියැඳියක් ලබාගෙන අධ්‍යයනය කරයි.

*මෙහිදී අපේක්‍ෂකයන් විසින් පරිශීලනය කරන ලද නිර්දේශිත ග්‍රන්ථ, ගුරු අත්පොත්, සම්පත්, පොත් ආදිය ආශ්‍රයෙන් විකල්ප පිළිතුරු පිළිබඳ සලකා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කොට අවශ්‍ය වේ නම් ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය ඒ අවස්ථාවේදී සංශෝධනය කරනු ලබයි.

*ඊට අමතරව විභාග අපේක්‍ෂකයන් එක් එක් ප්‍රශ්නය අවබෝධ කරගෙන ඇති ආකාරය හා පිළිතුරු සපයා ඇති ආකාරය පිළිබඳව එම අධ්‍යයනය තුළින් නිරීක්‍ෂණය කරන අතර එම දත්ත විශ්ලේෂණය මඟින් අවශ්‍ය වේ නම් ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සංශෝධනයන්ට භාජන කරයි.

*එලෙස සකස් කර ගන්නා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අනුව මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණය කරන අතර මෙහිදී ලකුණු දීමේ පටිපාටිය මාධ්‍ය අනුව වෙනසක් නොමැති අයුරින් සකස් කිරීමක් සිදුකරයි.

*පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සම්මේලන ක්‍රමයට සිදුකරන අතර ඒ සඳහා ප්‍රධාන පරීක්‍ෂකවරයකු, අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්‍ෂකවරයකු හා පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් සිදුකරන සහකාර පරීක්‍ෂකවරුන් 12 - 14ත් අතර ප්‍රමාණයක් එක් මණ්ඩලයකට පත්කර ගනී. එසේම ලකුණුවල නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීම උදෙසා සෑම මණ්ඩලයකටම ගණිත පරීක්‍ෂකවරයකුද පත්කරයි.

*එලෙස පත්කර ගන්නා මණ්ඩලවල ප්‍රධාන පරීක්‍ෂක හා අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්‍ෂකවරුන් සමඟ ප්‍රධාන පාලක පරීක්‍ෂකවරයාගේ රැස්වීමක් පැවැත්වෙන අතර විෂයට අදාළ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට භාජන කරයි. එහිදී ලැබෙන යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින් අවශ්‍ය වේ නම් එම ලකුණු දීමේ පටිපාටිය ඒ අවස්ථාවේදීද සංශෝධනවලට භාජන කරයි.

* ඒ අනුව අවසාන ලකුණු දීමේ පටිපාටිය සම්මත කර ගන්නා අතර ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කිරීමේදී හෝ ලකුණු දීමේ පටිපාටි සකස් කිරීමේ දෝෂ ඇත්නම් ඒවා නිරාකරණය කරගෙන විභාග අපේක්‍ෂකයාට සාධාරණ ලකුණක් ලබා දීමේ ප්‍රශස්ත ක්‍රියාපටිපාටියක් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව අනුගමනය කරයි.

*එම ලකුණු දීමේ පටිපාටිය නිසි අයුරින් උපයෝගී කරගෙන ඇගයීම් සිදුකිරීමට පෙර සිසුන්ගේ සැබෑ පිළිතුරු පත්‍ර කිහිපයක් හෝ එක් සිසුවකුගේ පිළිතුරු පත්‍රයක් ඡායා පිටපත් කර සකස්කර ගැනීමෙන් අනතුරුව එම පිළිතුරු පත්‍රය සියලුම පරීක්‍ෂකවරුන් වෙත ලබාදී ඇගයීම සඳහා භාජන කරයි.

*මෙහිදී ප්‍රධාන පාලක පරීක්‍ෂකගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ප්‍රධාන පරීක්‍ෂකවරුන් වෙත ලබා දුන් පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නයට අදාළව ඔවුන් ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය උපයෝගී කරගෙන ලබාදෙන ලකුණු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පවත්වයි.

*එක් එක් ප්‍රශ්නයට එක් එක් පරීක්‍ෂකවරයා ලබාදී ඇති ලකුණු විශාල පරාසයක විහිදී යන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර, පරීක්‍ෂකවරුන්ගේ පුද්ගලාබද්ධතාව හා ලකුණු දීමේ විෂමතා හඳුනාගෙන එම තත්ත්වයන් නැතිකර ගනියි.

*මේ ආකාරයටම ඒ ඒ ඇගයීම් මණ්ඩලවලදී සහකාර පරීක්‍ෂකවරුන් වෙතද මෙම අභ්‍යාසය සිදු කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙයි.

*එම අනුහුරු අභ්‍යාස දිගින් දිගටම ඇගයීම් සිදුකරන කාල වකවානුව තුළදී සිදුකිරීමට උපදෙස් ලබා දෙයි.

*ඇගයීම් කාල සීමාව තුළ ලකුණු දීමේ සංගතතාව ආරක්‍ෂා කරගැනීම සඳහා සෝදිසි පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්‍ෂා කිරීම ප්‍රධාන පරීක්‍ෂක හා අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්‍ෂකවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබයි. එහිදී සහකාර පරීක්‍ෂකවරුන්ගේ පිළිතුරු ඇගයීමේ පුද්ගලාබද්ධතා නිරීක්‍ෂණය වේ නම් ඒවා හඳුනාගෙන ලකුණු දීමේ විෂමතා නැතිකර ගැනීමට පියවර ගනියි.

*සෑම පිළිතුරු පත්‍රයක්ම සහකාර පරීක්‍ෂකවරුන් විසින් ඇගයීම් සිදුකරනු ලැබීමෙන් පසුව නැවත වෙනත් පරීක්‍ෂකවරයකුගේ පරීක්‍ෂාවට භාජන කරන අතර අනතුරුව ඇගයීම් ලකුණු තහවුරු කිරීමේ පරීක්‍ෂකවරයකු මඟින් පිළිතුරු පත්‍රයට අදාළ කොටස්වල, ලකුණුවල හා අවසාන ලකුණ පිළිබඳ නිරවද්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරයි.

මේ අනුව සෑම විභාග අපේක්‍ෂකයකුටම සාධාරණවූත් නිරවුල්වූත් ලකුණක් පිරිනැමීමේ අභිලාෂය මෙම ක්‍රියාමාර්ග මඟින් ඉටුකර ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරයි. එබැවින් මේ දක්වා සෑම අවස්ථාවකදීම ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඒ සඳහා සියලු ප්‍රයත්නයන් දරා ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා අවධාරණය කර සිටියි.

මාතෘකා