කටට රහට අලුත් විදියකට හොට් බැටර්ඩ් කට්ල්ෆිෂ්

 ඡායාරූපය:

කටට රහට අලුත් විදියකට හොට් බැටර්ඩ් කට්ල්ෆිෂ්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

දැල්ලෝ ග්‍රෑම් 250

පාන්පිටි ග්‍රෑම් 100

බිත්තරයක්

කිරි කෝප්ප භාගයක්

බී ලූණූ

මාලු මිරිස්

ලුනු, කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස්

ඉගුරු, සුදු ලූනු

තෙල් අවශ්‍ය පමණට

 

සාදන ක්‍රමය

බඳුනක් ගෙන එයට පාන්පිටි ග්‍රෑම් 100, බිත්තරය, කිරි කෝප්ප භාගය, ලුනු ස්වල්පයක් දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. එය දියාරු මිශ්‍රණයක් විය යුතුය. තෙල් තාච්චිය ලිප තබා රත් කරගෙන කැබලිවලට කපා ගත් දැල්ලන් පාන්පිටි මිශ්‍රණයේ දමා රන්වන් පාට වන තෙක් ගැඹුරු තෙලේ බැඳගන්න. වෙනත් බඳුනක් ලිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් දමන්න. ඉන්පසුව සිහින්ව කපාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූනු එයට එක්කර මඳ වේලාවක් බැදගන්න. දැන් තරමක කැබලිවලට කැපූ බී ලූනු, මාලු මිරිස් එයට එක් කරගන්න. ඉන්පසු ලුනු, කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් සහ ලුණු රස අනුව එක්කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. (අවශ්‍ය නම් තක්කාලි සෝස් ටිකක්ද එක් කරගත හැකිය.) දැන් පාන්පිටි මිශ්‍රණයේ දමා බදින ලද දැල්ලන් ටික එයට එක් කරගන්න. තත්පර 20ක් පමණ මඳ ගින්නේ පිස ගන්න. එසේ සාදාගත් හොට් බැටර්ඩ් කට්ල්ෆිෂ් උණුසුම්ව පිළිගන්වන්න.

[සීතා ඉන්ද්‍රානි සේනාධීර]


දෙල් සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

දෙල් ගෙඩි 01ලොකු ලූනු ග්‍රෑම් 200

රම්පෙ,කරපිංචා ස්වල්පයක්

එනසාල්,කරාබුනැටි ස්වල්පයක්

කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය පමණට

දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්

ලුණු රස පදමට

සීනි මේස හැඳි 02

සාදන ක්‍රමය

මුලින්ම දෙල් ගෙඩිය පොතු හැර සෝදා සිහින්ව කපා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. ඉන්පසු සිහින්ව කපාගත් ලොකු ලූනු ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. එනසාල්, කුරුඳුපොතු, කරාබු නැටි කොටාගන්න. භාජනයක් ගෙන තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත්වූ පසු අයට රම්පෙ, කරපිංචා සහ කොටාගත් එනසාල් ඇතුළු කුළුබඩු එකතු කරන්න. මෙම මිශ්‍රණය හොඳින් තෙම්පරාදු වූ විට එයට බැදගත් දෙල් එකතු කරන්න. එයටම කෑලි මිරිස්, රස පදමට සීනි සහ ලුණු එක්කර ලිපෙන් බාගන්න.

[කළුතර අතිරේක සමූහ - ශ්‍යාමලි නිශාන්ති]

මාතෘකා