"රාවණ සීතාභිලාෂය" ජනවාරි 18 ලයනල් වෙන්ඩ්ට් හීදී

 ඡායාරූපය:

"රාවණ සීතාභිලාෂය" ජනවාරි 18 ලයනල් වෙන්ඩ්ට් හීදී

නාමෙල් වීරමුනිගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් නිර්මිත සංගීතමය ”රාවණ සීතාභිලාෂය” ජනවාරි 18 වනදා සවස 3.45 ට සහ 7.00 ට ලයනල් වෙන්ඩ්ට් හීදී වේදීකාගත වේ.

”රාවණ සීතාභිලාෂය” මහචාර්ය ජේ. බී. දිසානායකගේ හා නාමෙල් වීරමුනිගේ සංකලිතික රචනයකි. ජයන්ත අරවින්ද හා ලයනල් ගුණතිලක සංගීතය නිර්මාණය කර ඇත. නිර්මාණාත්මක නැටුම් පුහුණුව අකිල පලිපානගෙනි. එහි රජිත හේවතන්ති‍්‍රගෙල් සුරංගි කෝසලාල චමින්ද මිරිහාගල්ල, නිහාරි සෝමසිරි, නිලක්ෂි හැලපිටිය ඇතුළු දක්ෂ නළුනිළි පිරිසක් මෙම වේදිකා නාට්‍ය සඳහා රංගනයෙන් දායක වේ.

සංගීතමය නාට්‍යයක් වන ”රාවණ සීතාභිලාෂය” මනමේ සහ සිංහබාහු නාට්‍යවලින් පසුව දක්නට ලැබුණු ශ්‍රේෂ්ඨතම ශෛලීගත නාට්‍යය ලෙස විචාරක අදහස් පළ වේ. එපමණක් නොව එම නාට්‍ය දෙකටම වඩා මෙය වෙනස් වෙමින් නිර්මාණය වී ඇත.

මාතෘකා