ව්‍යාපාරික ලොව තරගකාරීත්වය දිනන මඟ : එම්.එම්.ආර්.ආර්. ලක්මාල් ගණකාධිකාරී, සංවර්ධන, නිර්මාණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ ඒජන්සිය (උ.මැ. පළාත් සභාව)-අනුරාධපුර

 ඡායාරූපය:

ව්‍යාපාරික ලොව තරගකාරීත්වය දිනන මඟ : එම්.එම්.ආර්.ආර්. ලක්මාල් ගණකාධිකාරී, සංවර්ධන, නිර්මාණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ ඒජන්සිය (උ.මැ. පළාත් සභාව)-අනුරාධපුර

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඕනෑම කෙනකුට හැකියාව ඇත. එහෙත් ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යෑමට ඒ සියලූ දෙනාටම හැකියාව තිබේද? නැත. ව්‍යාපාරික ලෝකය තුළ පවතින තරගකාරීත්වය ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට සෘජු බලපෑමක් එල්ල කරයි. එම තරගකාරීත්වයට මුහුණදීමට නොහැකි ව්‍යාපාර අඩාල වන අතර එම තරගකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි පුද්ගලයා වෙළෙඳපොළ තුළ සිය ස්ථාවරත්වය පවත්වාගෙන යෑමට සමත් වේ.

නිදහස් වෙළෙඳපොළ තුළ තරගකාරීත්වය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු අංගයකි. එමෙන්ම ව්‍යාපාරිකයාද අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරගකාරීත්වයට මුහුණ දිය යුතුය. එසේ නම් ව්‍යාපාරිකයා මෙම වෙළෙඳපොළ තරගකාරීත්වයට මුහුණ දීමට කුමක් කළ යුතු ද?

1. ක්‍රමෝපාය සැලසුම් සකස් කිරීම.

ව්‍යාපාරයක් තුළ සිය සාර්ථකත්වය රඳවා තබා ගැනීමට ක්‍රමෝපාය සැලසුම් සකස් කරගැනීම ඉතා වැදගත් සාධකයකි. තරගකාරී වෙළෙඳපොළ තුළ තරගකාරී ක්‍රමෝපායක් සකස් කරගැනීමට ව්‍යාපාරිකයා අවධානය යොමු කළ යුත්තේද මේ නිසාය. මෙම ක්‍රමෝපායන් සකස් කරගැනීමට පෙර ව්‍යාපාරිකයකු ලෙස ඔබ දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් වේ. එනම්,

· ඔබේ තරගකරුවන් කවුරුන්ද යන්න

· ඔබේ තරගකරුවන් සතු ශක්තීන්

· ඔබේ තරගකරුවන් සතු දුර්වලතා

එකී තොරතුරු හඳුනා ගත් පසු ක්‍රමෝපාය සැලසුම් සකස් කිරීම ඔබට පහසු වේ. ඒ අනුව ඔබේ තරගකරුවාගේ ශක්තීන් හා දුර්වලතාවලට මුහුණ දීමට හැකි වන පරිදි උපාය හා උපාය මාර්ග ගොඩනඟා ගැනීම කළ යුතු වේ. එම උපාය හා උපාය මාර්ග,

ඔබේ තරගකරුවාගේ දුර්වලතා ඔබේ සාර්ථකත්වය සඳහා යොදාගත හැකි ආකාරයටත්,

තරගකරුවාගේ ශක්තීන්ට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් එමඟින් තම ව්‍යාපාරය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්,

තම ව්‍යාපාර පරිසරයේ ශක්තීන් වර්ධනය කර ගත හැකි ආකාරයටත්,

බාහිර පාර්ශ්වයන් සිය ව්‍යාපාරය කෙරෙහි රඳවා තබාගැනීමටත් හැකි ආකාරයට සකස් කර ගතයුතු වේ.

මෙම උපාය හා උපාය මාර්ග සකස් කර ඒවාට අනුව ක්‍රියාත්මක වන අතරම ව්‍යාපාරිකයා සිය තරගකරුවන් පිළිබඳ සෑම විටම අවධානයෙන් සිටිය යුතුය. ඔවුන්ගේ වෙනස්වීම්වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඒ අනුව උපාය හා උපාය මාර්ගද වෙනස් කළයුතු වේ.

2. සන්නාම නාමය

සන්නාම යනු ව්‍යාපාරය සතු වූ ප්‍රබල අවියක් වේ. තරගකාරී වෙළඳපොළ තුළ ඇති තරගයට මුහුණ දීමට මෙම අවිය භාවිත කළ හැකිය. සන්නාමයක් ඇතිකර ගැනීමට ව්‍යාපාරිකයාට විශාල ආයෝජනයක් කිරීමට සිදු නොවේ. වෙළෙඳපොළ තුළ ඔබ අන් අයට වඩා කැපී පෙනෙමින් ඔබේ අනන්‍යතාවය රඳවා තබා ගැනීමට සන්නාමය පිහිටුවා ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.

තමාගේ අනන්‍යතාවයක් ගොඩනඟා ගැනීමට උත්සාහ දරන විට සිය තරගකරුවන් අභිබවා යෑමට ව්‍යාපාරිකයාට හැකියාව ලැබෙන අතර එමඟින් වෙළෙඳපොළ තුළ ඉහළ ස්ථානයක් හිමිකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.

ව්‍යාපාරිකයා සිය සන්නාම නාමය ඇතිකර ගත් පසු එය ආරක්ෂා කර ගැනීමද ඉතා වැදගත්ය. යම් හෙයකින් සන්නාම නාමයට කිසියම් හෝ අපකීර්තියක් ඇති වුවහොත් එය සමස්ත ව්‍යාපාරයම අඩපණ කිරීමට හේතුවේ. එහෙයින් ව්‍යාපාරයේ සන්නාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිරන්තරයෙන් කටයුතු කළ යුතු අතරම එය සියලු දෙනා අතර ප්‍රචලිත කිරීමටද කටයුතු කළ යුතුය. එමඟින් ව්‍යාපාරයේ කීර්තිය සෑම දෙනා අතරම ප්‍රචලිත වේ.

3. ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ වී සිටින ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනා ගැනීම

ව්‍යාපාරය යනු ඉතා සංකීර්ණ වූ මිනිස් සම්බන්ධතා ජාලයකින් නිර්මාණය වූවකි. මේ තුළ ගනුදෙනු පමණක් සිදු නොවන අතර තෘප්තිමත්භාවයද ඉහළින්ම අපේක්ෂා කරයි. කුඩා ව්‍යාපාරිකයා සෑම විටම සිය ගනුදෙනුකරුවන් හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ දැරිය යුතුය. එලෙස හඳුනාගත් ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ඉතා ළඟින් ඇසුරු කළ යුතුය. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාගැනීමට උත්සාහ දැරිය යුතුය. එලෙස හඳුනාගත් අවශ්‍යතා හා උවමනා ඔවුන්ට ලබාදෙමින් ඔවුන්ගේ තෘප්තිමත්භාවය ඉහළින්ම තැබීම තුළින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට වෙළෙඳපොළ තරගයට නොබියව මුහුණ දීමට රුකුලක් වනු ඇත .

4. භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මක බව

ඔබ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කළ පමණින් එය අලෙවි භාණ්ඩයක් බවට පත් නොවේ. ඔබ වෙළෙඳපොළ තුළට ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩ හා සේවා වෙළෙඳපොළ තුළ සුලබ විය හැකිය. එහෙයින් ඔබේ භාණ්ඩ හා සේවා තරගකාරී වෙළෙඳපොළ තුළ හැරවුම් ලක්ෂය බවට පත්කර ගැනීමට නම් සෑම විටම එම භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ දැමීමට උත්සාහ දැරිය යුතුය.

එමෙන්ම ඔබේ තරගකරුවන්ට ඔබ වෙතට ළං විය නොහැකි ආකාරයට මෙම භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මක බව ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළයුතු වේ.

5. අත්‍යවශ්‍ය දේ පමණක් ලබාදීම

කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයා බොහෝ අවස්ථාවල දී අත්‍යවශ්‍ය දේ යන්න මඟ හරින අතර තම ව්‍යාපාරය තුළ නොයෙක් දේ අලෙවි කිරීමට උත්සහ දරයි. ඒ තුළින් ඔහුට අත්වන්නේ සුවිශාල අවාසියකි. මේ නිසා සෑම දෙයක්ම අලෙවියෙන් අත්මිදීමට ව්‍යාපාරිකයා කටයුතු කළ යුතු අතරම සිය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හොඳින් හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය වූ දේම පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම වැදගත් වේ. සෑම දෙයක්ම අලෙවි කිරීමට යාමේ දී ව්‍යාපාරිකයාට පාඩු සිදුවීමට ඇති අවස්ථාවද වැඩි වේ. එහෙයින් පාරිභෝගිකයාට අත්‍යවශ්‍ය දේ මොනවාද යන්න සොයා බලා එය අන් අයට වඩා ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ලාභදායී ලෙස ලබාදීමට කටයුතු කළ හැකි නම් ව්‍යාපාරිකයාට සිය තරගකාරී වෙළෙඳපොළ තුළ නිතරගයෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ හැකි වේ.

6. නව්‍යතාවන් නිර්මාණය කරන්න

ඔබේ භාණ්ඩ හා සේවාවල නිර්මාණ මත ඔබ ව්‍යාපාරික ලෝකයේ ඉදිරියෙන් සිටීද, පසුපසින් සිටීද යන්න තීරණය වේ. වෙළෙඳපොළ තුළ ඔබේ අලෙවි භාණ්ඩය හෝ සේවාව බහුලව පැවැතිය හැකි බැවින් එය අනෙක් භාණ්ඩ හා සේවාවලට වඩා වෙනස් වන අන්දමට නිර්මාණය කර ගැනීමට වගබලා ගැනීම වැදගත් වේ. මේ සඳහා ඔබ සතු සුවිශේෂි හැකියාවන්ද යොදාගත හැකිය.

සෑම විටම අනෙක් භාණ්ඩ හා සේවාවලට වඩා වෙනස් එමෙන්ම ගුණාත්මක බවින් ඉහළ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබේ නිර්මාණය අන් අයට අනුකරණය කිරීමට නොහැකි වන අකාරයට සකස් කර ගන්න. හැමවිටම එම නිර්මාණයට නව්‍යතාවක් එක් කරන්න. එය ඔබේ ජයග්‍රහණයේ මාවත බවට පත් කර ගන්න.

ව්‍යාපාරිකයා තරගකාරීත්වයට මුහුණ දිය යුතුය. තරගකාරීත්වය අභියෝගයක් බවට පත්කර ගන්න. එයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. එමඟින් ඔබේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනඟා ගන්න.

සටහන [සනුජි කවිනුලී]

මාතෘකා