මහජන බැංකුවේ පරිණත ගිණුමින් ප්‍රතිලාභ රැසක්

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ පරිණත ගිණුමින් ප්‍රතිලාභ රැසක්

ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය ඔක්තෝබර් මස 01 වන දිනට යෙදි තිබෙන අතර, ඒ වෙනුවෙන් මහජන බැංකුව පරිණත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම් හිමියන්ට සුවිශේෂි ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාදීම කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා අලුතින් ආරම්භ කරන හෝ මුදල් තැන්පත් කරන ඔබට ඉහළම පොලියක් ලබාදීමට මහජන බැංකුව කටයුතු යොදා තිබේ.

එමෙන්ම පරිණත ගිණුම් හිමි ඔබගේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ලිහිල් සුරැකුම් මත, අවම පොලියකට රුපියල් මිලියන දෙකක ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබාදී ඇත.

තවද ඔබේ ගිණුම් ශේෂයෙන් 90%ක් දක්වා ණය ලබාගැනීමේ අවස්ථාවද සලසා ඇත. මීට අමතරව සෑම ශාඛාවකම වැඩියෙන් ඉතුරු කරන ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂ තෑගි ලබාදීමටත් මහජන බැංකුව පියවර ගෙන ඇත.

අවම පොලි අනුපාතිකයක් අයකරනු ලබන මහජන බැංකුවේ පීපල්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමැතිවම ලබාගත හැකිවීමද පරිණත ගිණුම් හිමියන්ට ලැබෙන තවත් සුවිශේෂි වරප්‍රසාදයකි. පරිණත ගිණුමේ තැන්පත් කරන ඔබේ මුදලට 100%ක රාජ්‍ය බැංකුවක ආරක්ෂාවද හිමිවේ.

දිවයින පුරා පිහිටා ඇති 737 කට අධික ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවකින් ඔබට පරිණත ගිණුමක් ආරම්භ කිරිමේ පහසුකමද සලසා දි තිබේ. ඊට අමතරව පීපල්ස් මොබයිල් බෑන්කින් සහ ඉන්ටනෙට් බෑන්කින් පහසුකම් මඟින් නිවසේ සිටම ඔබේ ගිණුම සමඟ ගනුදෙනු කිරිමේ පහසුකමද මහජන බැංකුව සලසා දී ඇත.

මහජන බැංකුවේ ඩිජිටල්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකක 200කට අධික ගණනක් දිවයින පුරා ස්ථාපිත කර ඇති නිසා, ඒ මඟින් මුදල් ආපසු ගැනීම, මුදල් තැන්පත් කිරිම සහ බිල්පත් ගෙවිම වැනි පහසුකම් ශාඛාවට නොගොසින්ම ඉටුකරගැනීමේ හැකියාව සලසා ඇත.

එමෙන්ම නව තාක්ෂණයෙන් හා සුවිශේෂී පහසුකම් රැසකින් සමන්විත 'පීපල්ස් වේව්' මඟින් ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම ස්ථානයකදි බැංකු කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඉතා පහසුවෙන් ඉටුකර ගැනීමට අවස්ථාව උදාවී ඇත.

ජිවිතයේ සැඳෑ සමය යනු වෙහෙසකර බවින් මිදී ජිවිතය සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ගත කළ හැකි කාල පරිච්ඡේදයකි. මහජන බැංකුව පරිණත ගිණුම හඳුන්වා දුන්නේ රට දැය සමය වෙනුවෙන් තම යුතුකම් ඉටු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඔබගේ සැඳෑ කාලය වඩාත් අර්ථවත් කිරිම උදෙසාය.

වයස අවුරුදු 55ට වැඩි ගෞරවනීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඔබට, තවමත් මහජන බැංකුවේ පරිණත ගිණුමක් නොමැති නම් අදම ළඟම ඇති මහජන බැංකුවට ගොස් පරිණත ගිණුමක් ආරම්භ කර ජිවිතය වඩාත් සොදුරු කරගන්නා ලෙස මහජන බැංකුව ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටී.

මාතෘකා