නවීනතම පැන්ට්‍රියකට සිංගර් වෙතින් උපාංග රැසක්

 ඡායාරූපය:

නවීනතම පැන්ට්‍රියකට සිංගර් වෙතින් උපාංග රැසක්

මනා ලෙස නිර්මාණය වූ මුළුතැන්ගෙයකදී ගෘහණියට කෙටි වේලාවක් තුළ අවම මහන්සියකින් ඉවුම් පිහුම් අවසන් කර ගත හැකිය. සුපිරි මහල් නිවාස (Apartments) ඇතුළු අද ඉදිවන බොහෝ නිවෙස් සඳහා යොදා ගැනෙන්නේ Built-In සංකල්පයයි. මුළුතැන්ගෙයෙහි පැන්ට්‍රි කබඩ්වලටම සම්බන්ධ කොට සවිකරගත හැකි ලෙසින් Built-In ආකාරයෙන් නිර්මාණය වූ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගේ උඳුන් (Hobs), තෙල් සහ දුම පිටතට මුදාහරින දුම් කවුළු (Hoods), විවිධ කෑම වර්ග බේක් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය විදුලි උඳුන් ඇතුළුව මයික්‍රොවේව් සහ පැන්ට්‍රිය සකසුරුවම් ලෙසින් නිර්මාණය කිරීමට යොදා ගැනේ.

වෙළෙඳපොළේ තරගකාරී මිලකට Built-In මාදිලියේ මුළුතැන්ගෙයක් සැලසුම් කොට නිර්මාණය කරදීමට කැප වී සිටින සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සමාගම සිය සිංගර් නාමයට අමතරව ජාත්‍යන්තරව කීර්තිමත් නාමයන් වන බෙකෝ, ඉන්ඩෙසිට් සහ හැෆ්ලේ Built-In මාදිලි රාශියක් දැන් වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඕනෑම සිංගර් ප්‍රදර්ශනාගාරයකට පැමිණෙන සිය පාරිභෝගිකයන් හට Built-In නිෂ්පාදන යොදා නවීන පන්නයේ පැන්ට්‍රියක් සැලසුම්කර සාදවා ගැනීමේ අවස්ථාවද උදා කර දී ඇත.

මාතෘකා