ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් උතුරු පළාතට නව අලෙවි කුටි

 ඡායාරූපය:

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් උතුරු පළාතට නව අලෙවි කුටි

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මඟින් දීපව්‍යාප්තව පැවැත්වීමට නියමිත "අභිමානී" වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම වැඩසටහන සහ අලෙවි කුටි ලබාදීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ 2019 වර්ෂයේ සමාරම්භක වැඩසටහන උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් වෙනුවෙන් පසුගියදා (8) යාපනය නගරයේදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු විය. මෙය අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් ඇගයීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වුන වැඩසටහනකි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ උතුරු පළාත් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්ගේ අලෙවි ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම, ඔවුන්ගේ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සහ එම වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන අරමුණක් වන අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් ඇගයීම එහිදී සිදුකරන ලදි.

2018 වර්ෂයේ උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හොඳම අලෙවියක් සිදුකළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් අගයමින් චෙක්පත්, කුසලාන සහ සහතිකපත් ප්‍රදානය මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ සහ මෙම වැඩසටහන අගය කරමින් සහභාගි වූ යාපනය මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ඉමානුවෙල් ආනෝල්ඩ් මහතා අතින් සිදුවිය.

අලෙවි නියෝජිත හමුවට සමගාමීව පැවැත්වූ අලෙවි කුටි බෙදාදීමේ වැඩසටහන සංකේතවත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් සන්නාම කරන නව අලෙවි කුටි 06 අදාළ අලෙවි නියෝජිත මහත්මීන් සඳහා ප්‍රදානය කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති සේන සූරියප්පෙරුම මහතා, ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච්. ආර්. විමලසිරි මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගි වූහ.

මාතෘකා