කොමර්ෂල් බැංකුව නැවතත් ‘බෑන්ක් ඔන් වීල්ස්’ ඒකකය දියත් කරයි

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුව නැවතත් ‘බෑන්ක් ඔන් වීල්ස්’ ඒකකය දියත් කරයි

කොමර්ෂල් බැංකුව පසුගියදා තම බැංකු සීමාවන්වලින් සැලකිය යුතු දුරකින් වෙසෙන පාරිභෝගිකයන් සඳහා මූලික බැංකු පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද බැංකුවේ තෙවන ‘බෑන්ක් ඔන් වීල්ස්’ ජංගම ඒකකය ඌව-සබරගමු පළාත්වල සේවයේ යෙදවීමට පියවර ගන්නා ලදි.

එරත්න, නිවිතිගල, අයගම සහ වේවැල්වත්ත යන ප්‍රදේශවල පාරිභෝගිකයන්ට සතියේ දිනවල පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා මෙම ජංගම ඒකකයෙන් මුදල් තැන්පතු සහ ආපසු ගැනීම, බිල් ගෙවීම, බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම, ණය සඳහා අයදුම් කිරීම, ක්ෂණික සහ පුද්ගලීකරණ ඩෙබිට් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම, ක්ෂුද්‍ර ණය සහ ඊ-හුවමාරු සම්ප්‍රේෂණ ගෙවීම් පහසුකම් සඳහා ආරක්ෂිත ලියවිලි ලබා ගැනීම ආදී විවිධ සේවාවන් සපයනු ලබයි. එසේම මෙය සියලු සේවාවන් අඩංගු තැන්පතු සහ ආපසු ගැනීමේ යන්ත්‍රයක් වන CRM යන්ත්‍රයකින්ද සමන්විතය.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප්‍රථම ‘බෑන්ක් ඔන් වීල්ස්’ ඒකකය නැ‍ඟෙනහිර කලාපය කේන්ද්‍රකොට ගනිමින් මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ කොක්අඩිචෝලෙයි, වව්නතිව්, ආරයියම්පති, කරදියනාරු නගරවල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ කලූතවලි, පෙරියපොරතිව්, වෙල්ලාවේලි සහ මධ්‍යම කඳවුර - නවිතන්වේලි යන නගරවල දියත් කරන ලදි.

එහි දෙවැනි ඒකකය උතුරු පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මුරුන්කන්, වන්කලායි, මුලන්ග්කාවි සහ පේසාලේද මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ චෙම්මාලෙයි සහ කුමුලමුනෙයිද වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ රසෙන්තිරන්කුලම් සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ වට්ටක්කච්චෙයි සහ උරුතිරපුරම් යන නගර සඳහා යොදවන ලදි.

මෙම ජංගම ඒකක මඟින් ග්‍රාමීය සහ උප නගරවල වෙසෙන බැංකු පහසුකම් නොමැති සහ බැංකු පහසුකම් අවම ජනතාව සඳහා තම බැංකු අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා ලැබෙන පිටිවහල ඉමහත්ය. මෙම ජංගම වාහන සේවයේ යොදවා ඇත්තේ සාමාන්‍ය පිළිවෙළකට පවත්වාගෙන යන බැංකු ශාඛාවකින් සේම සේවා ඉටුකරගත හැකි අයුරින් පෙර සැලසුමකට අනුවය. මෙම ක්‍රමය තවදුරටත් උපාය මාර්ගිකව ව්‍යාප්ත කරමින් ආපදා අවස්ථාවල අවශ්‍යතා සහිත පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී සහන සේවාවක් ලෙසද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කොට තිබේ.

මාතෘකා