ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් "ආසියාවේ විශිෂ්ටතම සේවා යෝජක සන්නාම 100" අතරට

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් "ආසියාවේ විශිෂ්ටතම සේවා යෝජක සන්නාම 100" අතරට

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම ආසියාවේ විශිෂ්ටතම සේවා යෝජක සන්නාම 100 ඇගයීම සඳහා පැවැති "ආසියාවේ විශිෂ්ටතම සේවා යෝජක සන්නාම -2019" සම්මාන උලෙළේදී ඇගයීමට පාත්‍ර විය. මෙම සම්මාන උලෙළ සිංගප්පූරුවේදී පැවති අතර ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම නියෝජනය කරමින් එහි සමූහයේ සභාපති පී. ජී. කුමාරසිංහ සිරිසේන මහතා අදාළ සම්මානය ලබා ගත්තේය.

මාතෘකා