ජාතික තත්ත්ව සම්මාන උලෙළේදී ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ඇගයීමට

 ඡායාරූපය:

ජාතික තත්ත්ව සම්මාන උලෙළේදී ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ඇගයීමට

පසුගියදා පැවැති ජාතික තත්ත්ව සම්මාන උලෙළේ කාර්යසාධන විශිෂ්ටත්වය වෙනුවෙන් මහා පරිමාණ සේවා කාණ්ඩය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ප්‍රශංසා සහතිකය හිමිකරගන්නා ලදි.

මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් අගෝස්තු මස 21 වැනි දින නෙළුම්පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදී පැවැත්විණි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම ජාතික තත්ත්ව සම්මාන වාර්ෂික සම්මාන උලෙළ කාර්යසාධනය සහ විශිෂ්ටත්වය ළඟා කරගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර ආයතන ඇගයීම සඳහා පවත්වනු ලබන අතර මෙසේ කාර්යසාධන විශිෂ්ටත්වය සඳඟා සහතික හිමිකර ගැනීමේ ගෞරවය ලබාගත් පළමු සහ එකම රක්ෂණ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වේ.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 'Malcom Baldringe' ජාතික තත්ත්ව සම්මාන සඳහා භාවිත කරන ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නිර්ණායක මත පදනම්ව නිර්ණායක හතක් ඇගයීමෙන් පසු අයදුම්කරුවන්ට ජාතික තත්ත්ව සම්මාන ප්‍රදානය කෙරේ. ඇගයීමේ නිර්ණායක අතර නායකත්වය, උපාය මාර්ග, පාරිභෝගික අවධානය, මිනුම්, විශ්ලේෂණය සහ දැනුම, කළමනාකරණය, ශ්‍රම බලකායේ අවධානය, මෙහෙයුම් අවධානය සහ අයදුම්කරන සංවිධානයේ ප්‍රතිඵල ඇතුළත් වේ.

මාතෘකා