මෙරට ලොතරැයි ඉතිහාසයේ වැඩිම සුපිරි ජයමල්ල සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්

 ඡායාරූපය:

මෙරට ලොතරැයි ඉතිහාසයේ වැඩිම සුපිරි ජයමල්ල සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්

එදා මෙදා තුර ශ්‍රී ලාංකේය ඉතිහාසයේ වැඩිම සුපිරි ජයමල්ල වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහකයෙක් බිහි කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කෝටිපති කප්රුක ලොතරැයියට හැකියාව ලැබී ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වැඩිම ආරම්භක සුපිරි ජයමල්ල වන කෝටි 7.5ක ජයමල්ලක් සහිත කෝටිපති කප්රුක ලොතරැයියේ 513 වැනි වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ රු. 14,50,29,213ක අති දැවැන්ත ජයමල්ල දිනා ගැනීමට පසුගිය 2019.10.27 වැනි ඉරිදා දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩකවෙල ප්‍රදේශයේ වාසනාවන්තයෙක් හෝ වාසනාවන්තියක් සමත්ව ඇත. එම ජයග්‍රාහී ලොතරැයිය අලෙවි කර ඇත්තේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ගොඩකවෙල අලෙවි නියෝජිත ආර්. පී. සෝමා ප්‍රියන්ති මහත්මියයි. 2016 වසරේදී වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන ලද කෝටිපති ශනිදා ලොතරැයි කෝටිපති කප්රුක නමින් වඩාත් ආකර්ෂණීය ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම පසුගිය අගෝස්තු මස සිදු වූ අතර වසර තුනක් වැනි ඉතාමත් කෙටි කාලයකදී මෙවන් සුපිරි ජයමල්ලකට හිමිකරුවෙක් බිහි කිරීමට හැකි වීම සුවිශේෂී කාරණයකි.

News Order: 
1
මාතෘකා