ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දුෂ්කර පාසල් 100ක් වැඩි දියුණු කරයි

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දුෂ්කර පාසල් 100ක් වැඩි දියුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සිය ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහනක් ලෙස දියත් කරන ලද 'පාසල් පිරියත සුරකිමු' වැඩසටහන පසුගියදා (ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා) ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර මේ යටතේ දිවයින පුරා විසිරුණු දුෂ්කර පාසල් 100ක් අලූත්වැඩියා කරන ලදි'

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙම පාසල් 100හි යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම, පාසල අලුත්වැඩියා කිරීම, ගොඩනැගිලි, මේස, පුටු පින්තාරු කිරීම සහ අවශ්‍ය වෙනත් පහසුකම් සැලසීම සිදු කරන ලද අතර ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත පරපුරට විශිෂ්ට අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ගේ පාසල්වල ප්‍රසන්න පරිසරයක් පවත්වා ගනිමින් ඔවුන්ගේ මානසික හා ශාරීරික යහ පැවැත්ම ඉහළ නංවාලීම මෙහි දී අරමුණ කරගෙන තිබේ.

 

මාතෘකා