මහජන බැංකුවේ පාසල් බැංකු ඒකකයක් මහනුවර මහමායාවට

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ පාසල් බැංකු ඒකකයක් මහනුවර මහමායාවට

ශ්‍රී ලාංකේය සිසු පරපුරට ඩිජිටල් බැංකුකරණ අත්දැකීම් ලබා දීමේ අරමුණින් මහජන බැංකුව හඳුන්වා දුන් NFC තාක්ෂණයෙන් යුත් මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රයක් සහිත පාසල් බැංකු ඒකකයක් පසුගියදා මහනුවර මහමායා විද්‍යාලයේදී විවෘත කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට මහනුවර මහමායා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි එච්. සේනාධීර මහත්මිය, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරියන්, මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු මෙහෙයුම්) බොනිෆස් සිල්වා, මහනුවර ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර ඩී. එම්. ඩී. දිසානායක යන මහත්වරුන්, සහකාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකාර සහ සහකාර ප්‍රාදේශිය කළමනාකාරවරියන්, මහනුවර ශාඛා කළමනාකාර ජනක ජයසිංහ මහතා ඇතුළු බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය, මහමායා විද්‍යාලයේ ගුරු මණ්ඩලය හා සිසු දැරියන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

මෙම පාසල් බැංකු ඒකකය පිහිටුවීමේ අරමුණ වූයේ පාසල් සිසුන්ට ඩිජිටල් තාක්ෂණය සමඟ වඩාත් පහසු සහ ආරක්‍ෂිත ආකාරයෙන් සිය බැංකු කටයුතු සිදුකර ගැනීමට ඉඩ සලසා දෙමින් ඔවුන් අතර ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද දිරිමත් කිරීමය. සිසු දරුවන් තුළ ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද වර්ධනය කරමින් සෑම දරුවකුටම දීප්තිමත් අනාගතයක් උදා කරදීම මහජන බැංකුවේ අපේක්ෂාවයි.

News Order: 
7
මාතෘකා