ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අකුරැස්ස ශාඛාව නව නිවහනකට

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අකුරැස්ස ශාඛාව නව නිවහනකට

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අකුරැස්ස ශාඛාව පසුගියදා නව නිවහනකදී විවෘත විය.

මෙසේ විවෘත කරන ලද අකුරැස්ස ශාඛාව පළමු මහල, අංක 49 1/2, මාතර පාර, අකුරැස්ස යන ස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන අතර අකුරැස්ස අවට ප්‍රදේශවල පාරිභෝගිකයන්ට සිය රක්ෂණ අවශ්‍යතා එකම වහලක් යටදී සම්පූර්ණ කරගැනීමේ හැකියාව සලසා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය, සේවක මණ්ඩලය හා පාරිභෝගික මහත්ම මහත්මිීන් රැසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

1962 තම ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය මෙරට විශාලතම රාජ්‍ය රක්ෂණ ආයතනයයි. මේ වන විට රුපියල් බිලියන 197කට අධික වත්කම් සම්භාරයකි සහ රුපියල් බිලියන 105කට අධික ජීවිත රක්ෂණ අරමුදලක් හිමි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෙරට ස්ථාවරම රක්ෂණ ආයතනයයි.

එමෙන්ම මෙරට ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය රක්ෂණ සමාගම වන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් AAA(lka) ෆ්‍රිච් ශ්‍රේණිගත කිරීමට හිමිකම් කියන එකම දේශීය රක්ෂණ සමාගමයි. එමෙන්ම බ්‍රෑන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් මගින් නම් කරනු ලබන 2019 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන් අතර වඩාත්ම ජනප්‍රිය සන්නාමවල මුල් සන්නාම තුන අතර රැඳෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම රක්ෂණ සන්නාමය බවට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සමත්ව තිබෙන අතර දිවයින පුරා විහිදී ඇති 158ක් වන සිය පුළුල් ශාඛා ජාලයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට සේවා සපයයි.

News Order: 
4
මාතෘකා