කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය 3 වැනි කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්වයි

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය 3 වැනි කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්වයි

තුන්වැනි කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵල කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වීම හමුවේ කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය විසින් 2019 සැප්තැම්බර් 30 වැනිදායින් අවසන් වන මාස නවය තුළදී විශ්වසනීය වර්ධනයක් ලබාගැනීමට සමත්ව තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුව, එහි අනුබද්ධ සමාගම් සහ ආයතනවලින් සමන්විත සමූහය සලකා බලන මාස නවයක කාලය තුළදී මූල්‍ය සේවා සඳහා බදුවලට පෙර රුපියල් බිලියන 22.211ක මෙහෙයුම් ලාභයක් ලැබූ අතර 2019 ජුනි මාසයේදී සමූහයේ තිබූ 3.31%ක පසුබෑම සැප්තැම්බර් වන විට 2.27%ක වර්ධනයක් දක්වා රැගෙන ඒමට සමත්වී තිබේ.

තුන්වැනි කාර්තුවේදී බදුවලට පෙර මූල්‍ය සේවා මත මෙහෙයුම් ලාභය රුපියල් බිලියන 8.262ක් වෙමින් 2018 අදාළ කාලයට සාපේක්ෂව 13.33%කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර එය මේ වසරේ පළමු අර්ධයේදී පෙන්වූ 1.53%ක පසුබෑමට සාපේක්ෂව කැපී පෙනෙන වර්ධනයකි.

රුපියල් බිලියන 1.840ක් දක්වා වර්ධනය වූ ණය ආපසු ගෙවීමේ බද්ද (DRL), ඇතුළුව සලකා බලන මාස නවයක කාලය තුළදී මූල්‍ය සේවා මත බදු 42.88%කින් රුපියල් බිලියන 5.476ක් දක්වා දැවැන්ත ලෙස වර්ධනය වී තිබෙන අතර ඒ හේතුවෙන් සමූහයේ ආදයම් බද්දට පෙර ලාභය (PAT) 6.41%කින් රුපියල් බිලියන 16.745ක් දක්වා අඩුවී ඇත. නමුත් 2019 ජුනි මාසය අවසන් වන විට තිබූ 12.5%ක පහළ යෑමට සාපේක්ෂව මෙය යහපත් කාර්ය සාධනයකි. තුන්වැනි කාර්තුව තුළදී ආදායම් බද්දට පෙර සමූහයේ ලාභය 5.83%කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 6.395ක් වී තිබේ.

මෙම ප්‍රවණතාවම ඉදිරියට යමින් සලකා බලන මාස නවයක කාලය තුළදී ආදායම් බදුවලට පසු ලාභය රුපියල් බිලියන 11.518ක් වී තිබේ. මෙය 4.2%ක පහළ යෑමක් වුවද එය මේ වසරේ පළමු අර්ධයේදී 16.85%ක පහළ යෑමට සාපේක්ෂව දියුණු තත්ත්වයක් ලෙසින් සැලකිය හැකිය. මේ අතර සලකා බලන කාර්තුව තුළදී ආදායම් බදුවලට පසු ලාභය 21.21%කින් රුපියල් බිලියන 4.846ක් දක්වා විශාල ලෙස වර්ධනය වී ඇත.

සලකා බලන මාස නවය තුළදී කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය විසින් රුපියල් බිලියන 10.703ක බදු රජයට ගෙවා තිබේ.

මෙම මූල්‍ය ප්‍රතිඵල පිළිබඳව කොමර්ෂල් බැංකුවේ සභාපති ධර්ම ධීරසිංහ මහතා මෙසේ අදහස් දැක්වීය. "පැවති තත්ත්වය බැංකුකරණයට යහපත් වුණේ නෑ. කාර්යබහුල දේශපාලන තත්ත්වය ව්‍යාපාරික පරිසරයට අවිනිශ්චිතභාවයක් ලෙස ක්‍රියා කළද අපගේ තුන්වැනි කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵල මගින් පෙන්වන්නේ අනිකුත් බොහෝ බැංකුවලට සාපේක්ෂව පවතින තත්ත්වය ජය ගැනීමට කොමර්ෂල් බැංකුවට හැකියාව ලැබී තිබෙන බවයි."

කොමර්ෂල් බැංකුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, එස්. රෙන්ගනාදන් මහතා පැවසුවේ ණය ලබාදීමේ මන්දගාමී වර්ධනය, අක්‍රිය ණය සහ ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු හානි පූර්ණ ගාස්තු වර්ධනය වීම සහ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වලින් කාලීන තැන්පතු සඳහා මාරුවීම හේතුවෙන් පොලී වියදම් අඛණ්ඩව වර්ධනය වීම යන කරුණු හමුවේ බැංකුව විසින් තුන්වැනි කාර්තුවේදී වර්ධනයක් ලබාගෙන තිබීම කැපී පෙනෙන බවයි. "මෙම අභියෝග හමුවේ මේ වසරේ මුල් මාස නවය සඳහා අප ලබාගත් මූල්‍ය ප්‍රගතිය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් ලෙසින් සඳහන් කළ හැකියි." යැයි ඔහු පැවසීය.

සලකා බලන මාස නවයක කාල සීමාව තුළදී කොමර්ෂල් බැංකු සමූහයේ දළ ආදායම රුපියල් බිලියන 112.358ක් දක්වා 11.07%කින් වර්ධනය වී තිබේ. මේ අතර පොලී ආදායම 11.49%කින් රුපියල් බිලියන 97.353ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන අතර පොලී වියදම 13.95%කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 60.930ක්වී තිබේ. මේ හේතුවෙන් මේ කාලයේදී ශුද්ධ පොලී ආදායම 7.62%කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 36.424ක්වී ඇත.

News Order: 
3
මාතෘකා