ආසියාවේ පළමු Voice App සේවාව SLT වෙතින්

 ඡායාරූපය:

ආසියාවේ පළමු Voice App සේවාව SLT වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සන්නිිවේදන සේවා සැපයුම්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් තම පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇමතුම් සබඳතා (Voice Connection) සේවාව නව මානයකට රැගෙන යමින් සහ පාරිභෝගිකයා හට ඇමතුම් සන්නිවේදනයේ නවතම අත්දැකීමක් ලබාදෙමින් ‘SLT Voice App’ හඳුන්වාදීමට සැ දී පැහැ දී සිටියි.

වර්තමානයේ දී පාරිභෝගිකයන් දියුණු තාක්ෂණික යෙදුම් (App) සමඟ සමීපවීමත් සමඟ ස්ථාවර දුරකථනයට පවා ඩිජිටල් නාමාවලියක් ලබාදීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට පත්ව ඇත. සැබැවින්ම ‘SLT Voice App’ යනු මෙම පහසුකම්වලට වඩාත් සමීප නවොත්පාදනයයි.

මෙම SLT Voice App සමඟ ප්‍රතිලාභ රාශියක් හිමිවන අතර පාරිභෝගිකයාගේ මනාපය අනුව රැහැන් සහිත ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතාවට තමන් කැමති Smart Phone 4ක් සම්බන්ධ කිරීමට හැකියාව තිබේ. ලියාපදිංචි වීම සඳහා www.slt.lk/voice වෙත පිවිස දුරකථන අංක 4ක් ලියාපදිංචි කළ යුතුය. SLT Voice App යෙදුම Andriod භාවිත කරන්නන්ට Play Store හරහාද Apple භාවිත කරන්නන්ට Apple Store හරහාද බාගත කරගැනීමට හැකියාව තිබේ. ලියාපදිංචි වූ පාරිභෝගිකයන්ට SLT WiFi ජාලය හරහා නොබිඳුණු සුපැහැදිලි ඇමතුම් පහසුවෙන් ලබාගැනීමට හැකිවේ.

WhatsApp හා Viber වැනි OTT දුරකථන සේවා සමඟ සංසන්දනය කිරීමේ දී අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් සමඟින් අදාළ දෙපාර්ශ්වයම සතුව එම යෙදුම පැවැතිය යුතුය. නමුත් SLT Voice App ඇමතුම් ලබාගැනීමේ දී ඇමතුම ලබාගන්නා පාර්ශ්වය SLT WiFi ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇත්නම් ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම දුරකථනයක් සඳහා ඇමතුම ලබාදීමට හැකිවන අතර ඇමතුම ලැබෙන පාර්ශ්වයට එම App එක හෝ අන්තර්ජාල සබඳතාවක් තිබීම අවශ්‍ය නොවේ.

එපමණක් නොව, පාරිභෝගිකයන්ට තමන් ලියාපදිංචි වී තිබෙන ස්ථාවර දුරකථන පැකේජයට අන්තර්ගත නොමිලේ හිමිවන ඇමතුම් කාලය මේ හරහා භාවිත කිරීමට අවස්ථාව හිමිවේ. මෙහි දී ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ ඇමතුම ලබාගෙන නිවසේ දුරකථන බිල්පතෙන් ගෙවීමට හැකිවීම පාරිභෝගිකයාට නිදහස් හැඟීමක් ගෙන දෙයි.

මාතෘකා