කොමර්ෂල් බැංකුවේ සහායෙන් ගණිතය ඉගැන්වීමට ස්වෙච්ඡා කණ්ඩායමක්

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුවේ සහායෙන් ගණිතය ඉගැන්වීමට ස්වෙච්ඡා කණ්ඩායමක්

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ගුරු පුහුණු වැඩසටහනක් සඳහා සස්නක සංසද පදනම වෙත පසුගියදා මූල්‍යාධාර ලබාදුන් අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම මත ගණිතය විෂය ඉගැන්වීමේ ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබේ.

මෙහිදී දින තුනක නේවාසික වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම සඳහා බැංකුව විසින් මෙම පදනමට මූල්‍යාධාර ලබා දුන් අතර මෙම වැඩමුළුව සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවල සහ අනිකුත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල පළමු වසරේ සහ දෙවන වසරේ උපාධි අපේක්ෂකයන් සහ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් 50 දෙනෙකු සඳහා පුහුුණුව ලබාදෙන ලදී. මොවුන් මෙරට පහසුකම් අඩු පාසල්වල සිසුන්ට ගණිතය විෂය ඉගැන්වීම සඳහා මෙම පදනම සමඟ ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වී සිටී.

අඩු පහසුකම් සහිත පාසල්වල සිසුන්ට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ගණිතයෙන් ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබාදීම සඳහා උපකාර කිරීම වෙනුවෙන් සස්නක සංසද පදනම විසින් ආරම්භකර තිබෙන 'ගණිත සවිය' වැඩසටහන සමඟ මෙම ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම සම්බන්ධ වී සිටින බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. මෙම වැඩසටහනට කොමර්ෂල් බැංකුවේ ආයතනික සමාජ වගකීම් බාරය විසින් සහයෝගය ලබා දෙයි.

මෙම ගුරු පුහුණු වැඩසටහන බත්තරමුල්ල, පැලවත්තේ පිහිටි ඉදිකිරීම් උපකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වුණු අතර මෙයට සහභාගී වූ ස්වේච්ඡා කණ්ඩායමට ගණිතය විෂය ඉගැන්වීමේදී අත්‍යවශ්‍ය සංකල්ප පිළිබඳව අවබෝධයක් සහ ඉතාමත් පැහැදිලිව ගණිතය විෂය ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳව පුහුණුවක්ද ලබාදෙන ලදී. මීට අමතරව පළපුරුදු සම්පත් දායකයෙකු විසින් කණ්ඩායම් ගොඩනැඟීමේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සහ අභිප්‍රේරණ පුහුණුවක්ද මෙම කණ්ඩායමට ලබාදුන් බව කොමර්ෂල් බැංකුව පවසයි.

මාතෘකා