ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම බැංකු 1000 අතරට පිට පිටම නව වැනි වරටත් කොමර්ෂල් බැංකුව පත්වෙයි

 ඡායාරූපය:

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම බැංකු 1000 අතරට පිට පිටම නව වැනි වරටත් කොමර්ෂල් බැංකුව පත්වෙයි

2019 වසරේදී ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම බැංකු 1000 අතරට තේරී පත්වීමට කොමර්ෂල් බැංකුව සමත් විය. මේ සමඟින් මෙම ගෞරවනීය වර්ගීකරණයේ පිට පිටම වසර නවයක් රැඳී සිටීමට හැකි වූ එකම ශ්‍රී ලාංකේය බැංකුව බවට කොමර්ෂල් බැංකුව පත්වී තිබේ.

එක්සත් රාජධානියෙහි ‘ද බෑන්කර්’ සඟරාව විසින් වාර්ෂිකව ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම බැංකු 1000 තෝරා ගන්නේ පළමු පෙළ ප්‍රාග්ධනය, බදු වලට පෙර ලාභය, සමස්ත වත්කම්, ප්‍රාග්ධන වත්කම් අනුපාතය, ප්‍රාග්ධනයට අදාළ ප්‍රතිලාභය, වත්කම් වලට අදාළ ප්‍රතිලාභය, බාසල් ප්‍රාග්ධන අනුපාතය, සමස්ත ණය වලින් අක්‍රීය ණය අනුපාතය, වත්කම් අනුපාතයට සාපේක්ෂව ණය, සමස්ත වත්කම් අනුපාතයට සාපේක්ෂව බර තබන ලද වත්කම් අවදානම සහ ආදායමට සාපේක්ෂව වියදම් අනුපාතය යන කරුණු පදනම් කර ගනිමිනි. මෙම වර්ගීකරණයේදී මෙම දර්ශක පදනම් කරගනිමින් බැංකුවල විශ්වසනීයභාවය, ලාභදායීතාවය, වත්කම්වල ගුණාත්මක තත්ත්වය සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව ඇගයීමට ලක් කරයි.

කොමර්ෂල් බැංකුව මෙවරත් මෙම ගෞරවණීය ලැයිස්තුවට ඇතුළත්වීම පිළිබඳව කොමර්ෂල් බැංකුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී, එස්. රෙන්ගනාදන් මහතා මෙසේ අදහස් දැක්වීය. "අඛණ්ඩභාවය ව්‍යාපාරයකට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. බැංකු ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී එය විශේෂයි. ගෝලීය දැවැන්තයන් සමග ස්වාධීනව ඇගයීමට ලක්කර අප වෙත ලබාදුන් ජයග්‍රහණය අභියෝගාත්මක සමයක අපගේ කාර්යසාධනය විදහා දැක්වීමට හොඳ උදාහරණයක්. ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම බැංකු ලැයිස්තුවේ පිට පිටම නම වතාවක් රැඳී සිටීමට කොමර්ෂල් බැංකුවට හැකිවීම තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබෙන අවිනිශ්චිත තත්ත්වයන් හමුවේ වුවත් වසරින් වසර බැංකුව ලබාගත් ශක්තිමත් වර්ධනයයි." ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම බැංකු 2019 ලැයිස්තුවේ ප්‍රථම ස්ථාන හතර චීනයේ ඉන්ඩස්ටි‍්‍රයල් ඇන්ඞ් කොමර්ෂල් බැංකුව, චයිනා කන්ස්ට‍්‍රක්ෂන් බැංකුව, චීනයේ ඇග්‍රිකල්චරල් බැංකුව සහ බෑන්ක් ඔෆ් චයිනා හිමිකර ගෙන ඇත.

මාතෘකා