නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව දශක දෙකක නව්‍යකරණය හා විශ්වාසය

 ඡායාරූපය:

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව දශක දෙකක නව්‍යකරණය හා විශ්වාසය

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව සිය 20 වැනි සංවත්සරය 2019 ජූලි 01 වැනි දින අභිමානයෙන් සැමරීය. දැඩි කැපවීමකින් කටයුතු කරමින් සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉහළම මට්ටමේ පහසුවක් සලසමින් ඉදිරියට ගිය නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව මේ වනවිට මෙරට බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයකු බවට පත්වී සිටී. වර්තමානයේ සීග්‍රයෙන් වර්ධනය වන බැංකුවක් ලෙස සැලකෙන නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව නිරතුරුව මෙරට ප්‍රමුඛතම බැංකු සහ ව්‍යාපාර අතරට නම්කරනු ලබන අතර, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සම්මාන රැසකින්ද පිදුම් ලබා ඇත.

පසුගිය වසර 20ක කාලය තුළ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියකු වෙමින් මෙරට ගනුදෙනුකරුවන්ට නව සංකල්ප, විසඳුම් හා සේවාවන් රැසක් හඳුන්වා දීමට නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව සමත් වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකන් එක්ස්ප්‍රස් කාඩ්පත්් ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දුන් එම බැංකුව තවමත් එම කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමුඛතම බැංකුව මෙන්ම රට තුළ වැඩියෙන්ම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නිකුත් කරන බැංකුවද වේ. මෙරටට ප්‍රථම වරට දින 365 බැංකු සේවා සංකල්පය සහ දීර්ඝ කරන ලද බැංකු සේවා කාලයක් හඳුන්වා දුන්නේද නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවයි. එමෙන්ම ‘ඉනර් සර්කල්’, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාව මත සැකසුණු බැංකු සේවාව හඳුන්වා දීමටද සමත්ව ඇත. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ණ පහසුකම් සහිත ප්‍රථම ඩිජිටල් බැංකුව වන 'FriMi' හඳුන්වා දීමටද නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවට හැකියාව ලැබිණි.

මාතෘකා