කරි පොට් රෙස්ටුරන්ට් නවතම ශාඛාව මිලාගිරියේදී

 ඡායාරූපය:

කරි පොට් රෙස්ටුරන්ට් නවතම ශාඛාව මිලාගිරියේදී

දේශීය ආහාර රටාවේ නව පෙරළියක් ඇති කරමින් අග නගරයේ ජනතාවගේ මහත් ප්‍රසාදයට පත් 'කරි පොට් රෙස්ටුරන්ට්' ජාලයේ නවතම ශාඛාව ජූලි මස 4 වැනිදා කොළඹ 4 මිලාගිරිය ඇවනියු අංක 25 දරන ස්ථානයේදී විවෘත කෙරිණි.

වසර 10කට ආසන්න කාලයක් දේශීය සාම්ප්‍රදායික ආහාර පාරිභෝගික ජනතාවට ලබාදී අත්පත් කරගත් කීර්ති නාමය සහ සාර්ථකත්වයේ තවත් පියවරක් ලෙස 'කරි පොට් රෙස්ටුරන්ට් ජාලය' සිය තුන්වැනි ආපන ශාලාව ආරම්භ කරයි.

පාරිභෝගික ජනතාව සමඟ වසර ගනණාවක් ගනුදෙනුකොට දිනාගත් විශ්වාසය ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඔවුන්ටත් වඩාත් සමීප සේවාවක් ලබා දීමට තම කණ්ඩායම සමත්ව සිටින බවත් අනාගතයේ කොළඹින් පිට පළාත්වලටද 'කරි පොට් රෙස්ටුරන්ට්' ජාලය ව්‍යාප්ත කිරීම තමාගේ අපේක්ෂාව බව කළමණාකරන අධ්‍යක්ෂ ෂ්‍යාමල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ඡායා [සුදත් මලවීර]

මාතෘකා