නවලෝක රෝහල PickMe සමඟින් අත්වැල් බැඳගනියි

 ඡායාරූපය:

නවලෝක රෝහල PickMe සමඟින් අත්වැල් බැඳගනියි

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ තාක්ෂණය අනුබද්ධ ප්‍රවාහන සහකරු වන PickMe සමාගම සහ මෙරට පුරෝගාමී සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා වන නවලෝක රෝහල සමගින් එක්ව එහි පැමිණෙන රෝගීන් සහ රෝහල වෙත පැමිණෙන සේවා දායකයන් ඉලක්ක කරමින් විශේෂ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. එමගින් රෝහල වෙත සහ රෝහලෙන් ඉවතට සිදු කරන ගමන් වාරවලදී උපරිම රුපියල් 200කට යටත්ව 30%ක වට්ටමක් ලබා දීම මෙහිදී සිදු කෙරෙයි. මෙමගින් රෝගීන්ට සහ රෝහල වෙත පැමිණෙන පිරිස් වෙත PickMe සමාගමේ සේවාවන්ට සුවිශේෂී වූ ආරක්ෂිත බව, සුවපහසුව, විශ්වසනීයත්වය සහ දැරිය හැකි මිල අත්විඳීමට හැකි වනවාක් මෙන්ම ජූනි මස 09 වැනිදා සිට ජූලි මස 09 වැනි දා දක්වා වන කාලය පුරාවට වඩාත් ලාබදායී සේවාවක්ද ලබාගැනීමට හැකි වනවා ඇත. මෙරට පෞද්ගලික රෝහල් ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමී සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙක් වන නවලෝක රෝහල, 1985 වසරේදී ස්ථාපනය කෙරුණු අතර එමගින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ගුණාත්මක බව ඉහළ දැමීම සඳහා වන විශිෂ්ට සේවාවක්ද ඉටු කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දැවැන්තම බහු විවිධත්වයෙන් යුත් රෝහල වන නවලෝක රෝහල මේ වනවිට දෛනිකව රෝගීන් දහස් සංඛ්‍යාවකට සිය සේවා සපයයි.

මාතෘකා