ජාත්‍යන්තර පාසල් සම්මාන උලෙළේදී ඇලීතියා පාසලට සම්මාන

 ඡායාරූපය:

ජාත්‍යන්තර පාසල් සම්මාන උලෙළේදී ඇලීතියා පාසලට සම්මාන

ඇලීතියා පාසල සහ ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසල ඉන්දියාවේ පැවති ජාත්‍යන්තර පාසල් සම්මාන උලෙළේදී හොඳම පහසුකම් සහිත පාසල සහ හොඳම පාසල ලෙස ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර විය. ලෝකය පුරා රටවල් 51ක අයදුම්කරුවන් 9673ක් අතුරින් ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසල මෙම ජයග්‍රහණය හිමිකරගෙන තිබේ. ඇලීතියා පාසල සහ ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසලෙහි අධ්‍යාපන පහසුකම් නංවාලීමේදී පාසල් පරිපාලනය අනුගමනය කර ඇති උසස් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය මෙම ඇගයීම් මගින් තහවුරු වෙයි.

ඇලීතියා ජාත්‍යන්තර පාසල මෙම ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණය අත්පත් කරගන්නා අතරතුර එහි කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂිකා සහ සම්බන්ධීකරණ විදුහල්පතිනිය වන ඇනීට්‍රා පෙරේරා 2019 වසරේ ව්‍යවසායක අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

මාතෘකා