ගංවතුරින් විපතට පත් උතුරේ ජනතාවට RDB බැංකුවෙන් ආධාර

 ඡායාරූපය:

ගංවතුරින් විපතට පත් උතුරේ ජනතාවට RDB බැංකුවෙන් ආධාර

පසුගිය මස උතුරේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපෑ අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් ගංවතුරින් විපතට පතවූහ. බොහෝ පිරිසකට හැඳිවත පමණක් ඉතිරිව ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර, හරකබාන, බව භෝග සියල්ල විනාශයට පත් වූ අතර, ඔවුහු අද වන විට බොහෝ අසරණභාවයට පත්ව සිටිති.

ස්වාභාවික ආපදා අවස්ථාවක දී ජාතික වගකීමට උරදෙන රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ සංවර්ධන බැංකුව ශාඛාව සමඟ එක්ව කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගේ දායකත්වයෙන් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු භාණ්ඩ මලූ තුන්දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් විපතට පත් ජනතාව වෙත ලබා දීම, ජනවාරි 8 වැනි දින කිලිනොච්චි හා පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් සිදුවිය.

පළාත් 08 නියෝජනය කරමින් කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්, වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරිකයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වූ අතර, භාණ්ඩ රැගත් ලොරි රථ විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම වැඩසටහන සඳහා එක්කර තිබෙනු දක්නට ලැබිණ. RDB බැංකුවේ මෙම සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සහය මෙන්ම උතුරු ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබුණු අතර, උතුරු - දකුණු සහෝදරත්වය වර්ධනය කිරීමට මෙම වැඩසටහන මහඟු අත්වැලක් විය.

මාතෘකා