ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඩිජිටල්කරණය Epic Technology සහායෙන්

 ඡායාරූපය:

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඩිජිටල්කරණය Epic Technology සහායෙන්

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර දියත් කිරීමේ ඉසව්ව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) සමඟ එකතුවෙන් හඳුන්වාදෙන මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව සේවා සම්පාදකයා ලෙස කටයුතු කරනුයේ තාක්‍ෂණික ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයකු වන Epic Technology සමූහය විසිනි. මෙම නව ක්‍රමවේදය, eGovernment Solutions නැමැති පුරෝගාමී පරිවර්තනයේ ප්‍රතිඵලයක් වන අතර එමඟින් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අංශවල ක්‍රියාවලීන්හී කාලය කැපී පෙනෙන ලෙස අවම කරනු ඇත.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ එතෙක් පැවැති ක්‍රමවේදය විමර්ශනයකට ලක්කරමින් එහි කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් යුතුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා සහ එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව ශ්‍රියානාන්ද රත්නායක සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනයේ වැඩසටහන් කළමනාකාරතුමාගේ සමීප සහායෙන් මෙම හඳුන්වාදීම සිදු කෙරිණි.

මාතෘකා