ජාතික විදුලි පද්ධතියට ලංකා බැංකුවෙන් මෙගා වොට් 1ක දායකත්වයක්

 ඡායාරූපය:

ජාතික විදුලි පද්ධතියට ලංකා බැංකුවෙන් මෙගා වොට් 1ක දායකත්වයක්

ජාතියේ මහා පහන්ටැඹ ලංකා බැංකුව තම ජාතික වගකීම ඉටු කරමින් ආයතනික සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන යටතේ මෙගාවොට් 1ක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීමට නොබෝදා සමත්විය.

ශක්ති පරිභෝජනය අවම මට්ටමකට ගෙන එමින්, පාරිසරික තිරසාරතා සංකල්පයට අනුගත වෙමින් ලංකා බැංකු ශාඛා ජාලයේ ශාඛා 27 ක් සූර්ය බලශක්තියෙන් ජවගන්වමින් එම කර්තව්‍යයේ 27 වැනි ශාඛාව ලෙස නුගේගොඩ අධිශ්‍රේණිය ශාඛාව එක් කර ගනිමින් ඒ හරහා ජාතික විදුලි පද්ධතියට මෙගාවොට් 1ක දායකත්වයක් ලබාදීමට සමත්වූ එකම රාජ්‍ය ආයතනය ලෙස ඉතිහාසගත වන්නට ලංකා බැංකුව සමත් විය.

මෙම ඵෙතිහාසික අවස්ථාව සඳහාවූ උත්සවයට ලංකා බැංකුවේ මහා කළමනාකරු/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සෙනරත් බණ්ඩාර, නියෝජ්‍ය මහා කළමනාකරු (අය-වැය සහ පාලන) විපුල ජයබාහු, නියෝජ්‍ය මහා කළමනාකරු (විකුණුම් සහ හැසිරවුම්) සී.අමරසිංහ, නියෝජ්‍ය මහා කළමනාකාරිණී (උපකාරක සේවා) ඩබ්.අයි.හෙට්ටිහේවා, නියෝජ්‍ය මහා කළමනාකරු (ශාඛා බැංකු කලාප I සහ II) ඞී.එම්.එල්.බී දසනායක යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුලුව අයතනික සහ විධායක කළමනාකාරිත්වයේ මහත්ම මහත්මීන් රැසක්ද ඇතුලුව සහකාර මහා කළමනාකරු ලංකා බැංකුව (බස්නාහිර පළාත දකුණ) සම්පත් පෙරේරා මහතා ප්‍රමුඛව ලංකා බැංකුවේ නුගේගොඩ අධිශ්‍රේණි ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගි වූහ.

මාතෘකා