කෙන්ස්ටාර් බයිසිකල් ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරයි

 ඡායාරූපය:

කෙන්ස්ටාර් බයිසිකල් ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරයි

ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට පාපැදියක ආශ්වාදය හා අවශ්‍යතාව සැපයීමේ දී නව ප්‍රවණතා සපයන්නකු වශයෙන් ඉදිරියෙන්ම සිටින කෙන්ස්ටාර් බයිසිකල්, ස්වකීය ව්‍යාපාර ඉතිහාසයේ අභිමානවත් පනස් වැනි සංවත්සරය සමරයි. හිසකෙස් ළෙලදවන සුළං රැල්ලක් සමඟ පාපැදියක පළමු පහස ලැබූ දා පටන් ජීවිතයේ සියලු කඩඉම් ජය ගන්නටත්, ආදරණීයයන්ට යහපත් අනාගතයක් තනන්නටත් කෙන්ස්ටාර් රුකුලක් විය. කෙන්ස්ටර් කුඩා දරුවන්ට මෙන්ම සියලු වයස් කාණ්ඩවලට ඔබින ලෙස තැනූ දැකුම්කලු මාදිලි රැසක් හඳුන්වා දීමේ පුරෝගාමියෙක් විය. එමෙන්ම පාරිභෝගිකයාගේ අපේක්ෂා මනාව ඉටුකරමින් තරගකාරී මෙන්ම ආකර්ෂණීය මිල ගණන් යටතේ බයිසිකල් හඳුන්වා දීමට කෙන්ස්ටාර් සෑමවිටම ක්‍රියා කළේය.

අඩසිය වසක් පුරා ගුණාත්මක සේවාවක් සපයන්නට ද කෙන්ස්ටාර් බයිසිකල් සමත්විය. දේශීය ජනතාවගේ ගමන් පහසුව සලසන අතරම ඔවුන්ව ශක්තිමත් ලෙස ඔසොවා තබමින් හරිත අනාගතයකට මංපෙත් විවර කරන්නටද කෙන්ස්ටාර් බයිසිකල් දායක විය.

මාතෘකා