ස්වදේශී ශ්‍රී ලංකා සමාගම පූජනීය ස්ථාන අලෝකමත් කරයි

 ඡායාරූපය:

ස්වදේශී ශ්‍රී ලංකා සමාගම පූජනීය ස්ථාන අලෝකමත් කරයි

ප්‍රමුඛ පෙළේ දේශීය සමාගමක් ලෙස 'ස්වදේශී කොහොඹ ආලෝක පූජා සත්කාර' ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙරට සියලු ආගම්වලට අයත් පූජනීය ස්ථාන ආලෝකමත් කිරීම තුළින් මෙරට සංස්කෘතිය හා සාම්ප්‍රදායික උරුමය සුරැකීමේ වගකීම ඉටුකරන බව Swadeshi Industrial Works PLC සමාගම පවසයි. මේ වන විට එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කතරගම රජමහා විහාරය, රාගම මහා සමන් දේවාලය, දඹදෙණිය රජ මහා විහාරය, කතරගම කිරිවෙහෙර, රුහුණු කතරගම මහා දේවාලය, දෙවුන්දර විෂ්ණු දේවාලය, රිදීගම විහාරය සහ කෑරගල රජමහා විහාරය ආලෝකමත් කර තිබේ.

ඊට අමතරව මෙරට ග්‍රාමීය ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය දියුණු කිරීම සහ තරුණ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තරුණ පරපුරක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් 'ස්වදේශී කොහොඹ ඔසු සබන්' නම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ දිවයින පුරා ග්‍රාමීය ප්‍රජාව වෙත ජල ටැංකි ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක්ද ක්‍රියාත්මක වේ.

මාතෘකා