මාර්තු 14 සිට 'වාසනා සම්පත' අලුත් වෙයි

 ඡායාරූපය:

මාර්තු 14 සිට 'වාසනා සම්පත' අලුත් වෙයි

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ 'වාසනා සම්පත' ලොතරැයිය එහි අලෙවි ජාලයේ සහ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ආකර්ෂණීය නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව නැවත වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සැලසුම් කර තිබේ.

ලබන මාර්තු 14 වැනිදා සිට එම සංශෝධිත ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිත ලොතරැයිය වෙළෙඳපොළට නිකුත් වේ. මේ අතර එදිනට යෙදෙන වාසනා සම්පත ලොතරැයියේ 1,535 වැනි දිනුම් වාරය විශේෂ දිනුම් වාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන බවද ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව පවතින ත්‍යාගයන්ට අමතරව ලොතරැයි පතේ මුද්‍රිත විශේෂ අංක 7කින් සමන්විත විශේෂ අංකය දිනුම් ඇදීමෙන් තෝරා ගන්නා ජයග්‍රාහකයන් සඳහා 'Toyota Wigo' මෝරටර් රථයක්, '100CC' කාන්තා යතුරු පැදියක් සහ රන් කාසි 10ක් ත්‍යාග ලෙස ලබාදීමට නියමිතය. වාසනා සම්පත 1,536 වැනි දිනුම් වාරයේ සිට 1,545 වාරය දක්වා එම අතිරේක ත්‍යාග සහිතව වෙළෙදපොළට නිකුත් කිරීමද විශේෂත්වයකි.

මාතෘකා