සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ ඔප්පු හිමි පවුල් 565කට ජයග්‍රහණ අවස්ථා

 ඡායාරූපය:

සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ ඔප්පු හිමි පවුල් 565කට ජයග්‍රහණ අවස්ථා

මෙරට ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ ප්‍රමුඛයා වන සෙලින්කෝ ලයිෆ් විසින් පවත්වන 12 වැනි ‘ෆැමිලිසවාරි’ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තමන් ජයග්‍රාහකයන් වූ බව දැනගනිමින් නව වසර ආරම්භ කිරීමට සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සිය ගණනකට අවස්ථාව උදා විය.

මේ අනුව කලවංචිකුඩි, ජා ඇළ, ගාල්ල, කොලොන්නාව සහ පිළියන්දල ප්‍රදේශවල පදිංචි සමාගමේ රක්ෂණ ඔප්පු හිමි පවුල් පහක සාමාජිකයන් 12 වැනි ‘ෆැමිලිසවාරි’ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ සුපිරි ත්‍යාගය ලෙස පිරිනැමූ ඔස්ටේ‍්‍රලියාවේ සිඩ්නි නුවරට සංචාරය කිරීමේ අවස්ථාව අවසාන මහා දිනුම් ඇදීමේ දී දිනාගන්නා ලදී. මෙම සංචාරය සඳහා වැයවන සියලුම වියදම් දරන්නේ සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසිනි.

මේ අතර මෙම අවසාන මහා දිනුම් ඇදීමේ දී සමාගමේ රක්ෂණ ඔප්පු හිමි පවුල් 60ක සාමාජිකයන් සමාගම විසින් සියලු වියදම් දරන තවත් විදේශ සංචාර දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙහි දී රක්ෂණ ඔප්පු හිමි පවුල් 50ක සාමාජිකයන් සිංගප්පූරුව වෙතත්, පවුල් 10ක සාමාජිකයන් චීනය වෙතත් සංචාරය කිරීමේ අවස්ථාව දිනා ගත් අතර පවුල් 500ක සාමාජිකයන්ට ‘ලෙෂර් වර්ල්ඩ්’ උද්‍යානයේ දිනක් පුරා ප්‍රීති වීමේ අවස්ථාව හිමි කර ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත රක්ෂණ අංශයේ දැවැන්තම පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන ලෙසින් සැලකෙන මෙම වැඩසටහනේ 12 වැන්න මගින් රක්ෂණ ඔප්පු හිමි පවුල් 565ක සාමාජිකයන් 2, 260 දෙනෙකුට ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන අතර මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේ සිට මෙමඟින් 26, 000කට වැඩි පිරිසක් ප්‍රතිලාභ ලබා තිබේ. මීට අමතරව, 2018 සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා නව රක්ෂණ ඔප්පු මිල දී ගත් පාරිභෝගිකයින් අතුරින් තෝරාගන්නා ජයග්‍රාහකයින් 15 දෙනකුට මෙරට හෝටල්වල නිවාඩුවක් ගත කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

මාතෘකා