නිදහස් සතියේ උපන් දරුවන්ට මහජන බැංකුවෙන් තිළිණ

 ඡායාරූපය:

නිදහස් සතියේ උපන් දරුවන්ට මහජන බැංකුවෙන් තිළිණ

ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වැනි ජාතික දිනය සමරමින් මහජන බැංකුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවැත්වූ ජාතික දින සැමරුම් උත්සවය මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/සාමාන්‍යාධිකාරි එන්. වසන්ත කුමාර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

සෑම වසරකම නිදහස් දිනයට සමගාමිව මහජන බැංකුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නිදහසේ උපත වැඩසටහන මෙවරද ක්‍රියාවට නැංවිණි. මේ යටතේ පෙබරවාරි 01 වැනි දින සිට 07 වැනි දින දක්වා සතිය තුළ මෙරට උපත ලබන සෑම බිලිෙඳකු වෙනුවෙන්ම රු 1000/=ක් වටිනා ඉසුරු උදාන තෑගි සහතිකයක් පිරිනැමීමට මහජන බැංකුව කටයුතු යොදා ඇත.

දේශිය අභිමානය ජනිත කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව මෙන්ම දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් තුළ කිසියම් ඉලක්කගත අරමුණක් ඇති කිරීම තේමා කරගනිමින් මහජන බැංකුව මෙම වැඩ පිළිවෙළ ආරම්භ කරන ලද්දේ 2006 වර්ෂයේදීය. මෙම වැඩසටහනේ විශේෂත්වය වන්නේ මහජන බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය බිලිඳුන් උපන් රෝහල් වෙතම ගොස් මෙම තිළිණ එම දරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කිරීමයි.

මාතෘකා