ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් අතේ ඇති මුදලට දිවිසවි සහන වාරික සැලසුම

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් අතේ ඇති මුදලට දිවිසවි සහන වාරික සැලසුම

 

රක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් පසුගිය දා සිය නවතම රක්ෂණාවරණය 'දිවිසවි' මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයේදී හඳුන්වාදුන් අතර මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ දුෂ්‍යන්ත බස්නායක සහ ඉහළ කළමණාකාරීත්වය සහභාගී වූහ.

මෙම නවතම රක්ෂණාවරණය මගින් ඔබට දැරිය හැකි සුළු මුදලකට ජීවිත රක්ෂණයක් ලබා ගනිමින් ඔබේ ළබැඳියන්ගේ මූල්‍ය රැකවරණය සහතික කළ හැක.

තරගකාරී ජීවන රටාව සමගින් පැනනඟින සංකීර්ණ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හේතුවෙන් ‍බොහෝවිට තම ළබැඳියන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මූල්‍යමය රැකවරණයක් සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම අපහසු කරුණක් වී ඇත. මෙම අවශ්‍යතාව හඳුනා ගනිමින් රාජ්‍ය රක්ෂණ ආයතනයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ඉතාමත් සුළු වාරිකයකින් හෙබි දිවිසවි රක්ෂණ සැලසුම හඳුන්වාදී ඇත.

උදාහරණයක් ලෙස වයස අවුරුදු 30ක පුද්ගලයකු අවුරුදු 30 රක්ෂිත කාලසීමාවකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක ආවරණයක් ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුත්තේ රු. 320ක් වැනි සුළු මාසික වාරික මුදලකි.

වාරික ගෙවීමේ කාල සීමාව අවුරුදු 5 සිට 40 දක්වා විහිදී තිබෙන අතර වාරික ගෙවීම වාර්ෂිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව, ත්‍රෛමාසිකව, මාසිකව සිදු කළ හැකිය. අවුරුදු 18 සිට 65 දක්වා වයස් සීමාවන්වල පසුවන්නන්ට රක්ෂණ සැලසුම ලබා ගත හැකි අතර මූලික රක්ෂිත මුදල අවම රු.50,000 සිට උපරිමය රු 1,250,000 දක්වා ලබා ගත හැකිය.

මාතෘකා