මහරගම නාවින්න මෙඩිකෙයාර් රෝහලෙන් මාතෘ සත්කාර ඒකකයක්

 ඡායාරූපය:

මහරගම නාවින්න මෙඩිකෙයාර් රෝහලෙන් මාතෘ සත්කාර ඒකකයක්

සුවපහසු හිතකර පරිසරයක පළපුරුදු විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ උසස් සේවය ලබා ගත හැකි රෝහලක් ලෙස විසි වසරක් පුරා ජනතා විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනූ මහරගම, නාවින්න මෙඩිකෙයාර් පෞද්ගලික රෝහල (www.nawinna.com) පසුගියදා නවීන තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් අංගසම්පූර්ණ මාතෘ සත්කාර ඒකකයක් ආරම්භ කළේය. කැදැල්ලට පැමිණෙන අමුත්තා පිළිගැනීමට නැවුම් බලාපොරොත්තුවකින් ඇඟිලි ගණින ම මවුවරුන්ට සාමාන්‍ය දරු උපත් සඳහා මෙන්ම සිසේරියන් සැත්කම් සඳහාද නව මාතෘ සත්කාර ඒකකය පහසුකම් සලසයි.

ජපානයෙන් ආනයනය කරන ලද නවීන උපකරණවලින් සමන්විත සූතිකාගාරයක් හා ශල්‍යාගාරයක් රෝහල සතුය. එසේම රෝහලේ මාතෘ සත්කාර එ්කකයේදී ඔබට හමු විය හැකි විශේ්ෂඥ වෛද්‍යවරුන් අතර සොයිසා කාන්තා රෝහල, කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල, කළුබෝවිල මහ රෝහල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල, හෝමාගම රෝහල සහ කොතලාවල ආරක්ෂක රෝහල යන රෝහල්වල ළමා රෝග සහ නාරි හා ප්‍රසව විශේ්ෂඥ වෛද්‍යවරු වෙති. කාර්යක්ෂම හා පළපුරුදු කාර්ය මණ්්ඩලයක සුහදශීීලී සේවය මෙන්ම සියලූ නවීන පහසුකම්වලින් පරිපූර්ණ නේවාසික කාමර මහරගම, නාවින්න මෙඩිකෙයාර් පෞද්ගලික රෝහලේ අගය තවත් වැඩි කරයි. දරු ප්‍රසූතියට පෙර හා පසු අවශ්‍ය උපදෙස් හා සේවා නොමිලේ සපයනු ලබන අතර ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් සායනයක්ද නව මාතෘ සත්කාර ඒකකයටඇතුළත්ය.

මාතෘකා