සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිතයන්ට

 ඡායාරූපය:

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිතයන්ට

අතිරේක කොමිස් මුදලක්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තම හදවත බඳු අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන කොමිස් මුදල 2019 අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සත 25කින් වැඩි කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සහ සමස්ත ලංකා ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයන්ගේ සංගමය විසින් පසුගිය කාල වකවානුව තුළ තම කොමිස් මුදල සත විසිපහකින් ඉහළ දමන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීම සලකා බලමින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කළමනාකාරීත්වය හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහතා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදී පැමිණි එකඟත්වයකට අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ මත ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය යටතේ අලෙවි කරන සෑම ලොතරැයිපතක් සඳහාම සත විසිපහක අතිරේක කොමිස් මුදලක් ලබාදීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පසුගිය වසර දෙකක කාලය තුළ අලෙවි නියෝජිත හා අලෙවි සහායක ජාලය වෙනුවෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ලොතරැයි කුටි නවීකරණය කිරීම, වටිනාකමින් 50%ක් පමණක් අය කරමින් නව අලෙවි කුටි ලබාදීම, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අලෙවි සහයකයන් සඳහා තම ස්වයං රැකියාව දියුණු කරගැනීම සඳහා තුන් රෝද රථ (ට්‍රයිසිකල්) ලබාදීම, සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම උදෙසා වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම, අලෙවි නියෝජිත මහත්මීන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම, අසාධ්‍ය රෝගී තත්ත්වයන්වලදී මූල්‍යාධාර ලබා දීම මෙන්ම දිරි දීමනා ගෙවීම් වැනි මෙහෙවර ගණනාවක් සිදු කර ඇත.

පසුගියදා සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයත් සමගින් 80%ව දක්වා පහළ වැටුණු අලෙවිය මේ වන විට 103%ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් මණ්ඩලයේ ප්‍රණාමය සියලු දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියෝජිතයන්ට, අලෙවි නියෝජිතයන්ට සහ අලෙවි සහායකයන් වෙත පුද කරන බව මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

මෙම කොමිස් මුදල වැඩි කිරීමත් සමඟ අලෙවි නියෝජිත ජාලය තම උනන්දුව හා කැපවීම තව තවත් ඉහළ නංවා ගනිමින් අලෙවියෙහි පැහැදිලි වර්ධනයක් ලබාගනු ඇතැයි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විශ්වාස කරයි.

මාතෘකා