කොමර්ෂල් බැංකුව අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතියට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එක් කර ගනියි

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුව අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතියට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එක් කර ගනියි

කොමර්ෂල් බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතිය භාවිත කරන්නන්ගේ පහසුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) එක් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ නිල උත්සවය පසුගියදා පැවැත්විණි.

මෙම හඳුන්වාදීමෙන් පසුව බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතියේ ලියාපදිංචි වී තිබෙන පුද්ගලික සහ ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් යන කණ්ඩායම් දෙකටම තමන්ගේ වරාය ගාස්තු වසරේ දින 365 පුරාම සතියේ දින හතේම පැය 24 තුළදී ගෙවීමේ අවස්ථාව හිමි වේ.

මෙම හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී සනත් මනතුංග මහතා, බැංකුවේ ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතිරේක කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ උපාලි ද සොයිසා මහතා, තොරතුරු පද්ධති අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ප්‍රසන්න ලොකුගේ මහතා, මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත පෙරේරා මහතා සහ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ. මෙම වැඩසටහන සඳහා බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමඟ වෙළෙඳ කටයුතු සිදුකරන ගැනුම්කරුවන්ට ආරාධනා කර තිබූ අතර කොමර්ෂල් බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතියේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ ඔවුන් මෙහිදී දැනුවත් කරන ලදී.

මාතෘකා